Hulpverlening in Namibië

Gedurende heel ons leven was er een sluimerende droom om iets in ontwikkelingswerk te gaan doen. Verschillende keren hebben we zonder vervolg, stappen in die richting ondernomen. Tot voor kort was de gedachte: “Dat gaan we doen als we met pensioen zijn”. In mei 2016 lazen we: Pionier gezocht.
We hebben gebeden, onze voelhorens uitgestoken, dingen onderzocht en gesprekken gevoerd. Ondertussen zijn we zover dat we bezig zijn met het aanvragen van een werkvisum voor 2 jaar in Namibië. Daarvoor zijn ontzettend veel verklaringen van officiële instanties nodig, die met allerlei vertragingen binnenkomen.
Op 24 februari hopen we voor 10 dagen naar Rehoboth in Namibië te vertrekken. We gaan daar kennis maken en ons verdiepen in de situatie daar, om ons vanaf dat moment beter te kunnen voorbereiden op de definitieve uitzending, vanaf eind augustus 2017. Het is de bedoeling dat we gaan werken voor het René Kids Centre (RKC) in Rehoboth. http://www.renekidscentre.nl/

Ja: We gaan DV 2 jaar naar Afrika vanaf augustus.
Nee: We zitten niet vlak bij onze dochter, schoonzoon en kleinkinderen in Kaapstad. De afstand is 1400km, dus niet naast de deur.

Hoe bekostigen we dit allemaal? Voor een deel uit ons spaargeld. Verder willen we graag gesponsord worden. Na ons bezoek eind van deze maand gaan we aan de gang met fondswerving. We willen in mei een activiteiten dag houden voor de fondswerving. Als je goede ideeën hebt voor deze dag of mee wilt helpen organiseren, graag! Onze verhalen kunt u vinden op: http://tochweerafrika.blogspot.nl/ Heb je vragen of wil je meehelpen, schiet ons aan of mail ons: jtsikkema@telfort.nl

Wilt u bidden dat de Heere de voorbereidingen voorspoedig zal maken?

Joke en Ties Sikkema

share