40 dagen in / & gebed

40 dagen in / & gebed

Van 5 maart t/m 9 April zal in de open Poort een gemeentebreed project worden behandelt. Het thema is  “het gebed”. Alle miniwijken in de Open Poort zullen in die weken samenkomen om dit thema te behandelen. Ook tijdens de kerkdiensten in deze periode zal er speciaal aandacht geschonken worden aan dit project. Zowel jong als oud zullen op hun eigen manier hiermee bezig gaan.

 

share