WDP – NOODHULP COLLECTE ZONDAG 29 OKTOBER

WDP - NOODHULP COLLECTE ZONDAG 29 OKTOBER

Christelijk Noodhulpcluster in actie voor overstromingsgebied Azië

Hevige moessonregens in Azië veroorzaken grote problemen. In India, Nepal en Bangladesh zijn al ruim 900 doden gevallen. Naar schatting meer dan 40 miljoen mensen zijn door de overstromingen en landverschuivingen getroffen. Het Christelijk Noodhulpcluster (Tear, Red een Kind, Woord en Daad en ZOA) is gestart met hulpverlening.
De moessonregens zijn dit keer zo groot, dat ze extreem veel schade aanrichten. Naar schatting twee miljoen mensen zijn op de vlucht geslagen voor het water. Behalve dat mensen hun huizen en middelen van bestaan zijn kwijtgeraakt, zijn ook grote landbouwgebieden aangetast. Gevreesd wordt voor ernstige voedseltekorten. Door het stilstaande water is er ook een groot risico op de uitbraak en verspreiding van besmettelijke ziekten.

Voor het Christelijk Noodhulpcluster ligt de focus eerst op de meest acute nood: onderdak, voedsel en veilig drinkwater. In India, Nepal en Bangladesh worden getroffen gezinnen geholpen met voedsel, medische hulp, dekens, kleding en slaapmatten. Gevreesd wordt dat de komende tijd de problemen alleen nog maar zullen toenemen. Er is meer regen voorspeld en door de overstromingen zijn nu al verschillende ondergelopen gebieden moeilijk bereikbaar.

Op zondag 29 oktober 2017 wordt er een WDP collecte gehouden, die in het teken staat van de noodhulp in Azië. De opbrengst daarvan gaat rechtstreeks naar Stichting Woord en Daad, ten behoeve van de hulp aan getroffenen in Azië.  De gezamenlijke diaconieën van Hattem bevelen uw gift van harte aan!

U kunt ook een gift overmaken op onderstaand rekeningnummer:
Stichting Woord en Daad:
NL64 RABO 0385 4870 88
Giro 733, Gorinchem
www.woordendaad.nl

share