Kerst voor iedereen

Kerst voor iedereen

Helpt u mee aan een project met betekenis? Stichting de Fontein verzamelt & deelt kerstpakketten uit onder minima & medemensen in Hattem die een steun in de rug kunnen gebruiken. ​

  • Vorig jaar +/- 120 kerstpakketten uitgedeeld.​
  • In samenwerking met hulpverlenende instanties van Hattem.​
  • Inzamelen goederen & kerstpakketten: 11 t/m 20 december 2017.

Als Hattemers voor Hattemers, Kerst voor iedereen
In deze crisistijd wil Stichting De Fontein graag het verschil maken. Zij doet dit door middel van inzameling en verspreiding van kerstpakketten en houdbare levensmiddelen onder mensen die het financieel moeilijk hebben of het om andere redenen goed kunnen gebruiken. “We doen dit in samenwerking met de hulpverlenende instanties van Hattem”, laat De Fontein weten. Vanaf woensdag 11 december kunt u uw kerstpakket en/of andere houdbare levensmiddelen bij De Fontein brengen. Inleveren kan tot en met woensdag 20 december. Vanaf 22 december worden de pakketten bezorgd bij diegenen die met Kerst een extraatje goed kunnen gebruiken.

Zijn er mensen in uw omgeving die blij gemaakt kunnen worden met een pakket, dan kunt u een briefje invullen met hun naam, adres en gezinssamenstelling en inleveren in de daarvoor bestemde doos in de winkel, Kerkstraat 32. Adressen graag aanleveren voor 19 december. Dus welkom: kerstpakketten, houdbare levensmiddelen en adressen. En bedenk………alle kleine beetjes helpen.

De Fontein, Kerkstraat 32.
Giften zijn ook bijzonder welkom.​

share