Kerstnachtdienst in De Open Poort

Kerstnachtdienst in De Open Poort

Op maandagavond 24 december houdt het team van de kerstnachtdienst uit de Open Poort de jaarlijkse kerstnachtdienst. Onder het thema ‘Verwachting’ wordt op moderne manier het kerstevangelie gepresenteerd.

Jaren geleden startten jongeren uit de Open Poort hun eigen kerstnachtdienst. “Voor en door jongeren” was het motto. Want men wilde geen concurrent zijn van de al bestaande kerstnachtdiensten. Door de jaren heen werden aansprekende thema’s gekozen om het aloude kerstverhaal voor het voetlicht te brengen. En de avond bleek niet alleen aantrekkelijk voor jongeren: velen waren gecharmeerd van deze moderne aanpak. Juist als men niet met kerk en geloof was opgegroeid, bleek deze variant van een kerstnachtdienst zeer aansprekend te zijn.

Hoop en verwachting kunnen een positieve impact hebben op een mensenleven. En het ontbreken van hoop en verwachting kan het leven danig op de kop zetten. Spreker Henk Jan Brommer wil dit hedendaagse thema verbinden met het aloude kerstverhaal. En hij zal zijn verhaal met passend beeldmateriaal ondersteunen. Het team Kerstnachtdienst nodigt iedereen van harte uit om deze kerstnachtdienst bij te wonen: maandag 24 december om 20.30 uur (kerk open om 20.00 uur). De toegang is gratis.

share