Collecte zondag: Noodhulpactie Malawi

Collecte zondag: Noodhulpactie Malawi

Collecte zondag: Noodhulpactie Malawi

Na het passeren van de tropische cycloon Ana en de daaropvolgende verwoestende overstromingen is de nood hoog in het zuiden van Malawi.
800.000 mensen zijn getroffen. Gewassen, huisjes en (voedsel)voorraden zijn weggespoeld.
Zie ook deze website en deze video.

Hulpverleners van Stéphanos en Timotheos hebben na inventarisatie het volgende plan opgesteld:

  • Voedselnoodhulp – Voor vier á vijf weken voedselnoodhulp. De eerste voedselpakketten zullen één zak meel, twee liter olie en vier pakjes sojabonen bevatten. Ook veel ouderen hebben het zwaar en hebben voedsel nodig.
  • Verstrekking zaden – Vervolgens willen we de getroffen families zaden verstrekken in de hoop dat ze dit jaar toch nog kunnen oogsten. Waarschijnlijk is dit sorghum, zoete aardappel, of cassave aangezien het laat in het groeiseizoen is.
  • Herbouw en reparatie huizen – Veel huizen zijn volledig ingestort en anderen zijn gedeeltelijk beschadigd. Er is materiaal nodig voor de (her)bouw van woningen van getroffen families.

Op basis van de huidige gegevens is de verwachting dat er minimaal € 420.000,- nodig zal zijn.

Op zondag 6 februari 2022 willen we daarom een noodhulpcollecte houden om de getroffenen in het armste land van Afrika te helpen. U kunt tijdens de kerkdienst geven via GIVT.
Ook kunt u een gift overmaken via de bankrekening van de diaconie: NL86 RABO 0325 7033 61 t.n.v. GKV Diaconie Hattem-Noord o.v.v. Noodhulp Malawi.

Hartelijk dank!

 

share