de Open Poort en Corona

de Open Poort en Corona

Inmiddels hebben we weer 3 zondagen achter elkaar diensten gehad met vrije toegang. Wat fijn vinden we dat! De kerk weer goed gevuld en samen luisteren, bidden en zingen tot eer van God. We ontmoeten elkaar in de kerk en in de hal en ook de kinderen voelen zich er weer thuis. We hopen en bidden dat deze situatie mag blijven.

Toch is corona niet weg: er raken nog steeds mensen besmet, ook al zijn ze volledig gevaccineerd. Om jezelf en ook anderen te beschermen blijft voorzichtigheid dus geboden. Daarom herhalen we nog eens wat door onze overheid van ons wordt gevraagd:

  • blijf thuis als je klachten hebt en laat je snel testen;
  • was vaak en goed je handen en desinfecteer je handen bij binnenkomst in de kerk;
  • handen schudden? Nog maar even niet;
  • hoesten of niezen? In je elleboog!

Er hoeft geen 1,5 meter afstand meer te worden gehouden. Wel is het in ieders belang alert te blijven. Respecteer de mensen die graag nog wat ruimte willen. Uiteraard houden we als Bestuursraad de besmetting aantallen in Hattem nauwlettend in de gaten. Om die reden zouden we het op prijs stellen als u bij een positieve uitslag dit ook vertrouwelijk te melden bij de scriba. Als we zo op onszelf en anderen letten blijft het, als de Here het wil, mogelijk om samen te komen in de Open Poort.

En … als je (nog) niet komt is en blijft er de mogelijkheid om iedere zondag mee te kijken en te luisteren met de online-uitzendingen van de diensten. Als je vragen of opmerkingen hebt, stuur dan een bericht aan scriba@deopenpoorthattem.nl

De bestuursraad

share