Alles op Zijn tijd

Alles op Zijn tijd

Op Oudejaarsavond zal ds. Jasper Bosman een overdenking houden over het thema “Alles op Zijn tijd” n.a.v Prediker 3:1-15.  Je bent van harte welkom in deze online dienst.  De uitzending begint om half acht, en voorafgaand worden er enkele mededelingen getoond.

 

share