Avondmaalsviering 28 juni a.s

Avondmaalsviering 28 juni a.s

Wij willen graag de gemeente de gelegenheid geven “samen” avondmaal te vieren op 28 juni a.s. Dat kan natuurlijk niet in ons kerkgebouw, maar wel op een andere manier.
De kerkenraad heeft de volgende vorm in gedachten:

– vanuit de kerk wordt tijdens de gebruikelijke online dienst de viering – zoals gebruikelijk – ingeleid.
– de voorganger spreekt de instellingswoorden uit
– hij breekt het brood en schenkt de wijn
– en nodigt ons uit om te eten van het brood en te drinken uit de beker
– thuis zien we het gebeuren en vieren we het mee
– met brood of matze, met wijn of druivensap
– terwijl we ons bewust zijn van al die broers en zussen die op hetzelfde moment met ons meevieren.

Thuis kunnen gemeenteleden op verschillende manieren meedoen/meevieren. Ze kunnen dat samen doen, als gezin. Dit is op zich een prima en legitieme manier van vieren en gemeenschap belijden. Maar … – en daar wil de kerkenraad bijzondere aandacht voor vragen – wat zou het mooi zijn, wanneer er in de (mini-)wijken die zondag samenkomsten zijn (met inachtneming van de door het RIVM gestelde richtlijnen) en gezamenlijk avondmaal gevierd wordt.

De (mini)wijk coördinatoren zijn gevraagd om dit in de eigen wijk te organiseren. Zodat er toch op deze manier bij de viering van het heilig avondmaal ook echt iets van de gemeenschap der heiligen beleefd en gevierd kan worden. Het staat u als miniwijk vrij hoe u die viering precies vorm wilt geven.

We hopen op een gezegende viering. Tot eer van onze God en Vader.

share