Belevingstuin Petralien

Belevingstuin Petralien

Het begon met Petralien. Ze is meervoudig beperkt: geboren met het syndroom van Down, had ze ook meteen een hartafwijking. En nu, na een ingrijpende operatie mag ze niet meer trampolinespringen. En dat was nou net haar passie. ’s Nachts wordt ze beademd.

Haar ouders, Virginie en Wilco Kroes, wilden voor haar een aangepaste speelruimte maken. Maar het werd meer. Intussen is het plan om een belevingstuin te maken: niet alleen voor Petralien, maar voor kinderen met een beperking in Hattem en omgeving.

Om dat te realiseren werd een stichting opgericht, Stichting Belevingstuin Petralien: met als bestuursleden Harry Lamberink (voorzitter), Virginie Kroes (secretaris) en Anne Mulder (penningmeester).

De visie van de stichting begint zo:

“God heeft alle mensen naar Zijn beeld geschapen. Alle mensen zijn uniek in hun eigenheid. Zij kennen alle hun talenten, hun mogelijkheden, maar ook hun beperkingen. In mogelijkheden en beperkingen van mensen zijn er vele gradaties. Toch zijn alle mensen Gods schepping en verdienen allen liefde en respect. Dat geldt ook voor hen die wij aanduiden als mensen met een beperking.”

In de belevingstuin komen een zwembad, een dierenverblijf, een snoezelruimte en een geurtuin. Als kinderen er komen worden al hun zintuigen aangesproken en kunnen ze zich ontspannen in het zwembad.

De Belevingstuin zal minimaal € 60.000 aan bouwmaterialen gaan kosten. De stichting probeert alle werkzaamheden met vrijwilligers uit te voeren. Op de website zal de stichting alle inkomsten en uitgaven verantwoorden. De belevingstuin zal naar verwachting eind 2023 klaar zijn.

Wil je meehelpen? De stichting is erg blij met de collecte van De Open Poort. Kijk ook op www.belevingstuinpetralien.nl Alvast bedankt.

share