Corona en de kerkdiensten

Corona en de kerkdiensten

Corona en de kerkdiensten

De komende 3 zondagen is het niet mogelijk elkaar in een kerkdienst te ontmoeten in de Open Poort. We volgen  hiermee de dringende voorschriften van het RIVM en de overheid. Donderdagavond is in de Bestuursraad de haalbaarheid van verschillende alternatieven overwogen.

We hebben voor de komende 3 zondagen gekozen voor de volgende optie:

Alternatief voor morgendienst:
Om half tien zal er een uitzending worden verzorgd vanuit de Open Poort (voor de goede orde zonder publiek/gemeenteleden). In deze uitzending worden mededelingen gedaan namens de kerkenraad. Er zal worden  gebeden en gedankt en er zal een overdenking worden uitgesproken. Ook zal er digitaal worden gecollecteerd. Zondag 15 maart zal de overdenking worden uitgesproken door ds. Jos Colijn. Zijn overdenking staat in het kader van Zending & Hulpverlening.  Zending & Hulpverlening is ook ons doel voor wat betreft de collecte.

De dienst is te volgen via kerkdienstgemist.nl.  Klik HIER voor een directe link.

Er wordt zondag veel gevraagd van de techniek. Mochten er door overbelasting technische problemen ontstaan rondom de uitzending, dan kunt u er ook voor kiezen om via een uitzending van de EO op Nederland 2  (9.20 uur) een kerkdienst te volgen.

Alternatief voor de middagdienst
Ook ’s middags zal er geen dienst worden georganiseerd. Weliswaar zijn de aantallen bezoekers dan kleiner, maar tegelijk is dit ook een dienst waarin de meest kwetsbaren het grootste risico lopen. Wij adviseren u de middag te benutten door een preek te beluisteren via kerkdienst gemist. Misschien is het een optie dan een preek te kiezen van die predikant, die u misschien wel wilt voordragen om te beroepen.

share