Cursus Persoonlijke Voorbede in de Open Poort.

Cursus Persoonlijke Voorbede in de Open Poort.

De Cursus Persoonlijke Voorbede wordt gegeven op vijf avonden en gaat over het bidden met en voor mensen. De cursusavonden beginnen met Lofprijzing, daarna volgt onderwijs vanuit de Bijbel en het in praktijk brengen van Persoonlijke Voorbede.

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: Bijbelse basis, praktijk in het bidden met twee personen voor een derde, (innerlijke) genezing, vervulling met de Heilige Geest, vergeving, luisteren naar God, zegenen.

Dick Mostert zorgt voor de uitleg en verdieping van de verschillende aspecten van Persoonlijke Voorbede.

De cursus is interkerkelijk en wordt gegeven in het kerkgebouw van ‘de Open Poort’ Veldhoeve 1 in Hattem. De deelnamekosten zijn € 25,00.

Voor meer informatie en vragen: Klaas Breunis 06-46530979.

Aanmelding via mail:
gebed@deopenpoorthattem.nl

De cursusavonden zijn op woensdagavond 18 oktober, 8, 15, 29 november en 13 december 2023.

Inloop en koffie/thee 19.30 uur.
Start 19.45 uur tot 22.00 uur.

share