‘De dokter en de dominee’ – Gesprek over lijden, verlies en zingeving

‘De dokter en de dominee’ - Gesprek over lijden, verlies en zingeving

Hattem – De Hattemse oud-huisarts Roel Rischen en plaatsgenoot dominee Almatine Leene gaan op donderdag 21 maart met elkaar en publiek in gesprek over een onderwerp dat henzelf en anderen raakt. Ze nodigen iedereen uit voor wie lijden, verlies en de zin ervan vragen oproept. De dokter en de dominee begint om 20.00 uur in De Open Poort aan de Veldhoeve in Hattem en de toegang is gratis.

Bekende Hattemers
Dokter Roel Rischen is voor veel Hattemers een bekend gezicht. Als huisarts kreeg hij dagelijks te maken met levensvragen van zijn patiënten. Maar ook in zijn persoonlijk leven waren er momenten van rouw, zoals door het verlies van zijn zoon Robert-Jan.
Dominee Almatine Leene is als predikant verbonden aan de Open Poort. Zij heeft veel ervaring met mensen in en buiten haar kerkelijke gemeente die lijden onder ziekte, gemis of andere omstandigheden. Als achtjarig kind maakte ze mee dat haar moeder overleed aan kanker.

Herkenning en contact
In het gesprek van De dokter en de dominee delen ze openhartig hun ervaringen over hoe zij omgaan met de zin van leed en verlies in hun persoonlijke leven en bij hun patiënten en contacten. Dominee Almatine kijkt uit naar het gesprek: ‘Gezien de achtergrond van ons beiden belooft het een boeiende avond te worden. Roel en ik hebben veel raakvlakken in ons werk en gelijksoortige ervaringen. Als gesprekspartners zijn we zeker aan elkaar gewaagd. Ik hoop dat de avond voor veel mensen iets van herkenning zal opleveren en misschien ook wel nieuwe contacten.’

Geen recept
Dokter Roel Rischen: ‘Als huisarts maakte ik mee dat mensen me in de loop van een  gesprek soms ‘dominee’ gingen noemen. Dat zoiets per ongeluk gebeurt, maakt duidelijk dat je als huisarts soms op het terrein van de zielzorger komt en dat mensen dat ook zo ervaren. Almatine en ik komen niet met één recept voor zingeving in moeilijke omstandigheden. Het zal in het gesprek met elkaar en de aanwezigen wel duidelijk worden dat we veel delen. Almatine in de pastorale bijstand van mensen en ik in de omgang met patiënten. Maar op sommige punten gaan onze wegen wellicht ook uiteen. We hopen dat door het gesprek er bij de deelnemers herkenning ontstaat en dat ze zich geraakt en gesterkt voelen om met verlies en rouw om te gaan.’

En verder … 
Naast dominee Almatine Leene en dokter Roel Rischen werken de Hattemer musicus Jaap Zwart en Martin Bus mee aan de avond. Jaap Zwart verzorgt enkele muzikale intermezzo’s op de piano, terwijl Martin Bus het gesprek tussen dokter, dominee en het publiek in goede  banen leidt. De dokter en de dominee begint om 20.00 uur met inloop vanaf 19.45. en de avond is rond 21.30 uur afgelopen.

Aanmelden voor De dokter en de dominee
De organisatoren laten weten dat aanmelding via het aanmeldingsformulier op prijs wordt gesteld. Wie vooraf vragen heeft rond  het gespreksonderwerp kan die bij de aanmelding meteen kwijt, zodat ze meegenomen kunnen worden in het gesprek. Wie op het laatste moment besluit om zonder aanmelding te komen is evenzeer welkom bij De dokter en de dominee.

 

Buurtkerk
De dokter en de dominee is een initiatief van Buurtkerk De Open Poort. De Open Poort organiseert activiteiten voor verschillende doelgroepen. Voor een compleet overzicht, zie https://deopenpoorthattem.nl/buurtkerk/activiteiten/.

share