De situatie in Svaliava – 12 november 2022

De situatie in Svaliava - 12 november 2022

Kort verslag telefoongesprek met Slavik | 12 november 2022

Cor van den Berg had op 12 november contact met ds Slavik Murza van onze zustergemeente te Svaliava, Oekraine.

11. Бо прагну вас бачити, щоб подати вам якого дара духовного для зміцнення вас, 12 цебто потішитись разом між вами спільною вірою і вашою, і моєю. (До Римлян 1: 11-12 / Romeinen 1:11-12)

De situatie in Oekraine verslechtert van dag tot dag vanwege aanhoudende Russische aanvallen op belangrijke infrastructuur. Maar er is hoop, want Cherson is ingenomen. Er staat Oekraine een bittere winter te wachten. In de regio Svaliava is er nog gas en elektriciteit. Af en toe valt de elektriciteit uit, maar dat was voor de oorlog ook al zo.

Gezin Murza en gemeente

Met Slavik en de familie en met de gemeente van Svaliava gaat het naar omstandigheden goed.

Vluchtelingenstroom

Er is nog steeds sprake van nieuwe vluchtelingen. Via social media, zoals facebook, maar vooral telegram probeert Slavik deze mensen te informeren over hun aanbod m.b.t. kerkdienst, voedsel en andere producten. Laatste week hebben zich weer 60 nieuwe mensen via telegram gemeld. In totaal volgen zo’n 500 mensen de chat van Slavik via telegram. Zij worden uitgenodigd voor de zondagse kerkdienst. Regelmatig zijn er zoveel bezoekers, dat er onvoldoende zitplaatsen zijn.

Voedsel en andere producten

De Svaliava commissie ondersteunt het aanschaffen en uitdelen van voedsel e.d. De ondersteuning bestaat allereerst uit gebed en vervolgens financiele ondersteuning. Er is aan Slavik € 1500,- ter beschikking gesteld voor het aanschaffen en samenstellen van voedselpakketten voor de komende winter. Dit geld is d.m.v. collectes bijeengebracht door leden van Gasthuiskerk en Open Poort.
Van dit geld konden 450 voedselpakketten worden samengesteld. Daarbij worden de broeders en zusters van Svaliava ingeschakeld. Op facebook zijn hiervan regelmatig filmpjes te zien. Ondanks de oorlog is er nog steeds voldoende aanbod. De diversiteit van producten is wel beperkt. Door de hoge inflatie zijn de prijzen van voedsel en andere producten aanmerkelijk duurder geworden.
Voor de komende winter is er het probleem om voedsel op te kunnen slaan, waar het niet al te koud is. Slavik is nog steeds op zoek naar een geschikte ruimte. Ook overweegt hij of het haalbaar is om op het terrein van de kerk een goed geisoleerde schuur te bouwen.

Kerstcadeautjes

Met Slavik is overeengekomen dat hij namens ons voor alle gezinnen van de gemeente van Svaliava een passend kerstpresentje koopt en overhandigd, zoals we dat vorige jaren ook hebben gedaan. Wellicht overbodig om te melden: hun kerstfeest valt altijd op 6 en 7 januari.

Jeugdcentrum

Al eerder had Slavik het plan opgevat om in Svaliava te starten met een jeugdcentrum. Hij beschikt inmiddels over een ruimte in het centrum van Svaliava. De ruimte heeft echter (nog) geen verwarming. Daarom zal Slavik pas in voorjaar 2023 starten met dit jeugdcentrum. Voor de inrichting hebben we als Svaliava commissie een financiele bijdrage geschonken. Verder zoekt Slavik nog naar iemand die hem voor dit evangelisatieproject jan ondersteunen.

Bezoek KR GHK/DOP

Zoals in vorige jaren stond voor 6/7 januari 2023 weer een KR reis gepland. We hebben aan Slavik voorgelegd of dit gezien de oorlog wel verstandig is. Volgens Slavik is dit geen probleem. Maar “het is verstandig om nog even de laatste ontwikkelingen af te wachten” , aldus Slavik. Een ander probleem is vervolgens, dat er geen mensen zijn vanuit Svaliava die de NL’ers kunnen ophalen uit en weer wegbrengen naar Debrecen (Hongarije). Ook daar voor kijkt Slavik naar wat er mogelijk is. Slavik gaf aan dat ze wel uitkijken naar bezoek uit Hattem.

(Op dit moment zit Gerrit Werkman, broer van Jan, in Svaliava).

Verlangen en gebed

Aan Slavik is verteld dat we regelmatig voor hen bidden, voor Slavik, voor het gezin, voor onze broeders zusters van onze partner gemeente, voor de voorgangers en leden van de UERC (Oekrains Evangelisch Gereformeerde Kerken), voor Oekraine. Bidden om vrede en gerechtigheid.

Aan Slavik is ook gevraagd of zij voor ons willen bidden, levend in een steeds verder seculariserend land, dat ongeveer van crisis naar crisis gaat.

Tot zo ver een korte update van de situatie in Svaliava.

Cor van den Berg

     

      Familie Murza

share