Discriminatie – Voorbereiding Bijbelstudie 10 april 2022

Discriminatie – Voorbereiding Bijbelstudie 10 april 2022

Tot aan de zomerperiode willen we Bijbelstudie doen over het thema ‘Opstaan tegen onrecht‘. Deze Bijbelstudies worden 1x per maand georganiseerd in de (mini)wijken. Ter voorbereiding op elke avond wordt een filmpje opgenomen door één van beide predikanten.

Op zondag 10 april 2022 is de tweede bijeenkomst gepland. Dit keer gaat het over het onderwerp ‘Discriminatie

Dit zijn de bespreekvragen die in het filmpje genoemd worden:

Hoofd

 • Maak een lijstje met groepen waartegen gediscrimineerd kan worden en/of wordt en bespreek waarom dit het geval is.
 • In Galaten 3:28 worden drie verschillende groepen genoemd die één zijn in Christus. Wat betekent het voor ons dat er geen Joden of Grieken, slaven of vrijen, mannen of vrouwen meer zijn in Christus?
 • In Galaten 3:26-29 worden meerdere argumenten genoemd om de eenheid tussen mensen aan te geven. Noem ze en bespreek welke kracht die argumenten ook vandaag de dag kunnen hebben in de strijd tegen discriminatie.

Hart

 • Ben jij of word jij wel eens gediscrimineerd? Hoe voelde dat en wat heb je daarmee gedaan
 • Lees Filippenzen 2:1 t/m 5 – wat leren we hieruit over de gezindheid die Jezus had en wat betekent het om de ander in alle bescheidenheid belangrijker te achten dan jezelf?
 • Waarom discrimineren mensen elkaar? Wat heeft dit met de zondeval te maken?

Handen

 • Hanneke Felten onderzocht wat je tegen discriminatie kunt doen en zegt: ‘Een vernieuwende anti-discriminatie-methodiek is het oefenen met anti-stereotypen. Denk aan: de vrouwelijke vuilnisman, de moslim hipster of de mannelijke verloskundige. Mensen die daarin oefenen worden minder discriminerend.’ Noem allemaal een anti-stereotype en denk ook na over een voorbeeld uit de bijbel van anti-stereotypen.
 • Op welke manier spreekt en kan de kerk discriminatie aanspreken?
 • Bid voor mensen die lijden onder discriminatie en voor bewustzijn zodat discriminatie voorkomen kan worden.
 • Maak voor de bespreking een keuze uit een aantal vragen die je minimaal wilt bespreken.
 • Probeer van elk onderdeel – hoofd, hart en handen – minimaal één vraag te behandelen.
 

Tenslotte nog een overzicht van alle geplande bijeenkomsten:

Datum Thema
20 maart  Armoede en rijkdom
10 april  Discriminatie
15 mei  Verspilling
12 juni  Slavernij
3 juli  Geweld en macht

Wil je meer weten over het Bijbelstudieproject voorjaar 2022? Klik dan hier

share