Doopkaarsen: Een nieuw doopcadeau

Doopkaarsen: Een nieuw doopcadeau

Tijdens de laatste vergadering van de Kerkenraad is er gesproken over het sacrament van de Heilige Doop. In de doop zien we hoe God zelf belooft dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is. Het is een zichtbaar en tastbaar teken van Gods zorg, verlossing en vernieuwing, door de Here Jezus zelf ingesteld tijdens zijn leven op aarde. Maar wanneer er kleine kinderen gedoopt worden, begrijpen ze er meestal nog niets of heel weinig van. De ouders beloven daarom om hun kinderen over de doop te onderwijzen, zodat ze hun doop leren begrijpen.

Om de doopouders daarbij te helpen, willen we hen als Kerkenraad vanaf de eerstvolgende doopbediening een doopkaars aanbieden. Deze kaars is een herinnering aan de doop, net als het papieren doopbewijs (dat gewoon zal blijven bestaan). Het verschil is dat de kaars elk jaar na de doopbediening aangestoken kan worden, om samen met het kind zijn/haar doop te gedenken. Op deze manier kunnen ouders hun kind elk jaar herinneren aan hun doop en hen daar uitleg over geven (Ps. 78:3-4). Daardoor kan de doop, naarmate het kind opgroeit, steeds meer betekenis krijgen. De Kerkenraad is van mening dat de doopkaars een waardevolle aanvulling is op het doopbewijs.

Vanaf de eerstvolgende doopbediening (D.V. zondag 21 maart) zal dit geschenk daarom worden aangeboden aan de doopouders. Wanneer er ouders zijn die een kaars willen bestellen voor hun reeds gedoopte kinderen, zijn zij van harte uitgenodigd om zich te melden bij hun eigen wijkpredikant.

We willen Martijn de Boer, Elly Kuiper en Annemiek Ravesteijn bedanken voor alle hulp hiermee!

Namens de Kerkenraad,
Almatine Leene en Jasper Bosman

share