Een gezegend 2021

Een gezegend 2021

De Bestuursraad van de Open Poort wenst alle gemeenteleden een door God gezegend 2021 toe.

We spreken daarbij de hoop uit dat we elkaar spoedig weer volop kunnen ontmoeten.

We zijn dankbaar dat we in het afgelopen jaar, ondanks alle belemmeringen toch elke zondag een kerkdienst konden uitzenden.
Als gemeente konden we samen met allen die met ons verbonden waren God eren en danken.

Ondanks corona kon er in 2020 toch veel werk worden verzet in onze gemeente.
Dank aan God voor alle middelen en mensen die hij ons geeft.

Na een korte periode van vergaderrust wordt het werk binnenkort weer opgepakt.

We zien uit naar een goede samenwerking met de gemeente. Tot dat Jezus terugkomt mogen we ons blijven inzetten voor de gemeente, waar God ons een plaats heeft gegeven.

Doet u mee ?

Namens de Bestuursraad
Luuc  Teuben (voorzitter)

share