Eeuwigheidszondag – Liturgisch bloemstuk

Eeuwigheidszondag - Liturgisch bloemstuk

Zondag 20 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

In de kerk is het namelijk zo dat elk jaar met advent een nieuw kerkelijk jaar begint.
Advent betekent ‘komen’: we staan dan stil bij de komst van Gods Zoon, Jezus Christus, op aarde.
Zijn komst markeert een nieuw begin van de geschiedenis.
Vandaar dat elk jaar met advent een nieuw kerkelijk jaar begint.

De laatste zondag van het kerkelijk jaar is een week vóór advent. Die zondag heet Eeuwigheidszondag.

Na de gang door het kerkelijk jaar via advent, Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren is op Eeuwigheidszondag het moment aangebroken dat we stilstaan bij de eeuwigheid.
Bij allen die ons zijn voorgegaan op de weg naar de eeuwigheid, bij de mensen die we moeten missen.

Maar dat doen we niet zonder hoop:
Want terwijl we herdenken, kijken we omhoog.
Omdat we weten dat hun leven – zelfs ondanks hun sterven – veilig is bij God.

We kijken op Eeuwigheidszondag dus niet alleen terug, maar ook vooruit, naar Gods nieuwe wereld:

  • Een wereld zonder verdriet
  • Een wereld zonder lijden
  • Een wereld zonder pijn

Daarvan getuigt ook het liturgisch bloemstuk.

De schikking van het liturgisch bloemstuk van Eeuwigheidszondag bestaat uit een cirkel van bloemen en kaarsen.
De kleuren lopen van paars, rose naar wit.
Het vertelt van de levensreis in verschillende etappes.
De cirkel van het aardse leven, dat overgaat in Gods licht.

Onderweg naar die grote toekomst gedenken we onze geliefden. Dat deden we in de kerkdienst op Eeuwigheidszondag door het noemen van de namen.
Familieleden staken een roos in de vaas en steken een kaars aan, ter nagedachtenis.

Het getuigt van christelijke hoop wanneer we de namen van onze overleden geliefden blijven noemen.
We gedenken deze overleden mensen immers in het licht van Pasen, de dag van de opstanding van onze Heer en Heiland.
En we kijken uit naar de wederkomst, wanneer alle doden zullen opstaan en de bruiloft van het Lam voor eeuwig gaat beginnen…

We staken kaarsen aan voor de zes gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden.
Daarnaast zijn er nog twee extra kaarsen:

  • De zevende kaars is aangestoken ter nagedachtenis aan alle slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.
  • En de achtste kaars is ter nagedachtenis aan alle anderen die ons zijn voorgegaan op de weg naar de eeuwigheid.

Gedenk de mens die sterft in het licht van de Levende. Hij is in liefde geborgen bij de Eeuwige.

De dienst van Eeuwigheidszondag terugkijken? Klik hier

share