Elkaar van harte dienen – Brochure M/V en ambt

Elkaar van harte dienen - Brochure M/V en ambt

In 2017 besloot de synode van Meppel dat het Bijbels gezien mogelijk is om vrouwen toe te laten tot de kerkelijke ambten van ouderling, predikant en diaken.

23 kerken vroegen aan de synode van Goes (2020) om die besluiten te herzien, 21 kerken vroegen om een betere onderbouwing ervan.

De synode van Goes stelde een commissie in om de bezwaren te beantwoorden en om te werken aan de Bijbelse gronden.
Het commissierapport Elkaar van harte dienen leidde ertoe dat de synode van Goes tot dezelfde conclusie kwam als haar voorganger: de Bijbel geeft ruimte voor vrouwelijke ambtsdragers. Tegelijk noemde de synode ook de visie dat de ambten alleen aan mannen zijn voorbehouden Bijbels.

Het commissierapport Elkaar van harte dienen is nu ook beschikbaar in de vorm van een toegankelijke samenvatting. Bij elk hoofdstuk zijn vragen opgenomen die bedoeld zijn om over de inhoud van dat hoofdstuk na te denken en met anderen over door te praten.

De brochure is hier te downloaden: Brochure Elkaar van harte dienen

 

share