Gemeentereis naar Svaliava – Oekraïne

Gemeentereis naar Svaliava - Oekraïne

Najaar 2024 wordt er DV weer een bezoek aan de gemeente van Svaliava georganiseerd voor gemeenteleden van de Gasthuiskerk en De Open Poort. Deze reis staat in het teken van ons partnership met de kerk van Svaliava. We vertrekken op 26 september en reizen weer terug op 1 oktober. 

Zondagavond, 26 mei 2024 vindt er in De Open Poort een informatieavond plaats voor belangstellenden.
We starten om 19.30 uur. Tijdens deze avond krijgt u alle informatie over doel, belang, inhoud, manier van reizen, over veiligheid en kosten m.b.t. dit partnership bezoek aan Svalaiva.
Mocht u belangstelling hebben en wilt u de informatie avond bezoeken, wilt u dat per mail laten weten (cvdberg48@outlook.com).

In 2018 hebben de kerkenraden van de Gasthuiskerk en De Open Poort besloten om gezamenlijk een geestelijk en duurzaam partnership aan te gaan met de Oekrains Evangelisch Gereformeerde
Kerk van Svaliava.
Beide kerkenraden gaven de opdracht aan de Svaliava commissie om dit partnership in overleg met ds. Slavik Murza van de gemeente van Svaliava te ontwikkelen.
De basis voor dit partnership werd en is Rom. 1 : 11-12. Daar gaat het om wederkerigheid en gelijkwaardigheid met erkenning van ongelijkheid op basis van hetzelfde geloof.
Voor de duurzaamheid van dit partnership is het van belang dat we elkaar regelmatig ontmoeten vanuit geloof en verbondenheid in Christus. Om die reden is er minimaal 1 x per jaar contact tussen beide kerkenraden, organiseren we reizen door en voor jongeren en gemeenteleden om elkaar te bemoedigen.

share