GIVT – nieuwe zenders

GIVT - nieuwe zenders

In De Open Poort kun je sinds eind vorig jaar voor giften in de collecte de app GIVT gebruiken.

GIVT werkt met een zendertje in elke collectezak, waarmee je telefoon kan zien in welke kerk je zit en waar je gift voor bestemd is.
Per 15 september zijn er nieuwe zenders in de collectezakken geplaatst. We hopen dat daarmee het herkennen van de collectezak met het mobieltje nog beter gaat.

Mocht het voorkomen dat jouw telefoon niet op de zender in de collectezak reageert, dan kun je je gift alsnog door te “kiezen uit de lijst”. Dat gaat eenvoudig.
Als de zender niet gevonden wordt, krijgt je onderaan je scherm de optie Kies uit de lijst. Klik daar op en kies vervolgens bij Kerken “GKV De Open Poort Hattem” en klik daarna op Geven.

Als je denkt dat het probleem bij de zender ligt (de batterij kan leeg zijn), meldt dit dan even aan een van de dienstdoende diakenen of per email aan Ronald Veldkamp.

Meet info over GIVT vindt je op onze GIVT-pagina: www.deopenpoorthattem.nl/GIVT

 

share