Hemelvaart…. maar dan net even anders….

Hemelvaart.... maar dan net even anders....

Gemeenteleden,

Op donderdag 21 mei willen we stilstaan bij Hemelvaart. In normale tijdens zouden we dan een samenkomst in ons kerkgebouw hebben om 9.30 uur. Dat gaat dit jaar iets anders.

Afgelopen weken hebben –  vanwege de online-diensten – de mensen van de techniek heel veel extra inspanningen moeten leveren. Daardoor hebben we allemaal de diensten vanuit De Open Poort kunnen volgen. Om de dienst op Hemelvaartsdag voor hen (en voor onze predikant) niet een extra belasting te laten zijn heeft de Bestuursraad besloten op Hemelvaartsdag niet een eigen dienst te beleggen, maar aan te haken bij een internet-uitzending.

Er was al een groots project opgestart door De Verre Naasten in samenwerking met de kerk van Assen. Die grote XXL-openluchtdienst gaat niet door, maar een Corona-bestendige digitale versie wel. En daar haken wij bij aan. De voorganger is Jan Matthijs van Leeuwen, ex-gemeentepredikant en ex-zendeling en nu in dienst van de Verre Naasten. Dus geen dienst uit eigen gebouw, maar vanuit de kerk van Assen.

De aanvangstijd is 10.30 uur.

De dienst is te volgen op de eigen website van de Open Poort en Kerkdienst Gemist (zoals u gewend bent), maar ook via www.beleefmee.nl

Met vriendelijke groeten,
Bestuursraad De Open Poort

share