Het nieuwe normaal: Collecteren

Het nieuwe normaal: Collecteren

Als we weer mogen samenkomen in de erediensten zal het collecteren veranderd zijn: de bestuursraad heeft – op advies van de diaconie – besloten definitief en volledig over te stappen op Givt (zoals nu al gebruikelijk is tijdens de onlinediensten). De collectezak zal niet meer door de rijen gaan. Dit om potentiële besmettingen nu en in de toekomst tegen te gaan met het doorgeven van de collectezak.

De gemeente zal ruim van tevoren op de hoogte gebracht worden van deze wijziging om zo tijdens de eerste dienst goed voorbereid te zijn.

Tijdens een overgangsfase zullen bij de uitgangen van de kerkzaal de collectezakken komen te staan in de bestaande ‘avondmaal standaards’ zodat gemeenteleden die nog collectemunten hebben of alleen de mogelijkheid hebben om contant te geven, op deze manier kunnen bijdragen aan de collecte. Op het moment dat er bijna geen collectemunten meer worden uitgegeven, zal de uitgiften van de collectemunten binnen een termijn van 3 maanden afgeschaft worden.

De collectezak standaards krijgen t.z.t. een vaste opstelling bij de uitgangen van de kerkzaal zodat er altijd nog contant gegeven kan worden bij het verlaten van de kerkzaal na de dienst.

share