Horen, Zien en Spreken

Horen, Zien en Spreken

Ieder jaar wordt er, naast een cursus, een toerustingsdag voor vertrouwenspersonen georganiseerd door een onafhankelijke stichting,  het Meldpunt.  De interne vertrouwenspersonen van De Open Poort (Anita Mensink en Marieke Slagter) hebben hier afgelopen zaterdag aan deelgenomen. Het was een dag met ontmoeting, informatie en veel indrukken.

Het thema van deze dag was: Horen, Zien en Spreken, de ongemakkelijke realiteit van seksueel misbruik. Omstanders van seksueel misbruik hebben verschillende manieren om de ongemakkelijke realiteit van seksueel misbruik uit de weg te gaan. Wegkijken, bagatelliseren, ontkennen zijn herkenbare systemen. Voor het slachtoffer kan dit traumatischer zijn dan het misbruik zelf. Er is een beweging nodig van getuigen die opstaan en zich uitspreken tegen misbruik.  Een kerk die recht doet aan slachtoffers en zich sterk maakt voor een veilige omgeving.

Meer informatie over misbruik in kerkelijke relaties vindt je ook op onze website.

 

share