Jongerenreis naar Oekraïne

Jongerenreis naar Oekraïne

🇳🇱🇺🇦 Woensdagmorgen om 04.00 vertrokken Jens de Boer, Casper Spannenberg, Michelle Dekker en Robert de Lange naar Oekraïne om o.a onze zustergemeente in Svaliava te bezoeken. Zij gaan naar Svaliava om jongeren te ontmoeten tijdens een jeugdconferentie die daar wordt gehouden. Ook jongeren uit het oorlogsgebied in het oosten van Oekraïne zullen daar aanwezig zijn.

Verder gaan ze een kindertehuis en een straatkinderenproject bezoeken met hun meegebrachte speelgoed. Ook gaan ze een aantal projecten die vanuit Stichting Oekraïne Projecten wordt ondersteund bezoeken. Ze zullen daar meehelpen met het uitdelen van hulppakketten aan de allerarmsten. Met hun meegebrachte speelgoed, kleding en dekens willen ze anderen die het zo hard nodig hebben hulp bieden.

Gods zegen op jullie reis!

Via updates op de website en scipio willen Jens, Robert, Michelle en Casper jullie op de hoogte houden.

 

share