Kerkdienst zondag 18 september – Verbondenheid

Kerkdienst zondag 18 september - Verbondenheid

Zondagmorgen 18 September zal ds. Jasper Bosman preken over Filippenzen 2.  De dienst heeft als thema “Verbondenheid” .  Tijdens deze dienst zal het combo spelen.

We zingen zondag Psalm 25 met de bekende tekst maar muzikaal in een iets ander jasje.  Alvast een beetje oefenen ?

Ook gaan we zondag o.a opwekking 681 “Hosanna” zingen. 

share