Kerkenraad naar Svaliava

Kerkenraad naar Svaliava

Een afvaardiging van de kerkenraden van De Open Poort en de Gasthuiskerk gaat de gemeente te Svaliava bezoeken van 28 maart tot 2 april.

In 2018 hebben de kerkenraden van de Gasthuiskerk en De Open Poort besloten om gezamenlijk een geestelijk en duurzaam partnership aan te gaan met de Oekrains Evangelisch Gereformeerde Kerk van Svaliava.

Beide kerkenraden gaven de opdracht aan de Svaliava commissie om dit partnership in overleg met ds. Slavik Murza van de gemeente van Svaliava te ontwikkelen. De basis voor dit partnership werd Rom. 1 : 11-12. Daar gaat het om wederkerigheid en gelijkwaardigheid met erkenning van ongelijkheid op basis van hetzelfde geloof. Voor de duurzaamheid van dit partnership is het van belang dat het verankerd is in de structuur van onze kerken: contact en uitwisseling op kerkenraadsniveau is daarom essentieel.

Om die reden is er minimaal 1 x per jaar contact tussen beide kerkenraden om elkaar te bemoedigen. Dat is het doel van de kerkenraadsreis.

Op 28 maart om 04.00 uur vertrekt vanaf De Open Poort de delegatie richting Svaliava.

De delegatie bestaat uit Jasper Bosman, Margreet de Jong en Robert Borst namens De Open Poort en Sjoerd de Wit en Hiels Beugelink namens de Gasthuiskerk. 

share