Klussen aan de pastorie #2

Klussen aan de pastorie #2

Hallo gemeenteleden,

De pastorie aan de Waalstraat krijgt nieuwe bewoners, ds. Almatine Leene en haar gezin. Voordat zij naar Hattem komen, zijn er nog een aantal klussen te doen.  Er is ondertussen door een aantal mensen al heel wat werk geleverd. Hartelijk dank hiervoor!

Dinsdag 22 september wordt de vloer gelegd in de slaapkamers. Voor die tijd moet het een en ander schoon zijn gemaakt. Verder kunnen de wanden gesausd en de kozijnen geschilderd worden.

Ook zoeken wij nog hulp bij:

– opruimen in en om de pastorie
– binnen schilder- en sauswerk
– snoeiwerk in de tuin

Kun en wil je helpen? Heel graag!  Neem contact op met Manfred Brouwer, je kunt hem het beste bereiken via 06-21238788. Je wordt vervolgens toegevoegd aan een Whatsapp groep. In deze groep kunnen dan verdere afspraken worden gemaakt.

share