Macht en onmacht bij seksueel misbruik

Macht en onmacht bij seksueel misbruik

Afgelopen zaterdag was dit het thema van de toerustingsdag van Het Meldpunt. De interne vertrouwenspersonen van onze kerk hebben deze dag bezocht en namen deel aan de workshops.
Macht en onmacht spelen een grote rol bij seksueel misbruik. Recente onthullingen van seksueel misbruik maken dit opnieuw duidelijk. Spelen deze machtssystemen ook een rol in de kerk? Hoe herken je die en hoe voorkom je deze vorm van machtsmisbruik? Seksueel misbruik in kerkelijke context zet ons stil bij de risico’s van misbruik van macht van kerkelijke functies, Bijbelteksten en gebed.

In de workshops ging men in op het mechanisme van macht en onmacht bij seksueel misbruik vanuit het perspectief van pleger, slachtoffer en omstanders. Ook werd de rol van de media besproken en wat recht doen kan betekenen voor alle betrokkenen. Onze eigen IVP-er, Bert Wienen, gaf ook een workshop: De macht van de dader, over splitting. Het was een boeiende dag over een actueel thema.

Marieke Slagter, Anita Mensink, Bert Wienen (vertrouwenspersonen in de Open Poort)

share