Max 90 bezoekers bij ochtenddienst

Max 90 bezoekers bij ochtenddienst

De bestuursraad heeft maandag 7 juni besloten het maximaal aantal bezoekers voor de diensten in De Open Poort te verhogen naar 90. Door de versoepelingen van de Corona-regels is het mogelijk om 15% van de aanwezige zitplaatsen (ca 600) te vullen. Wel blijft het zaak om de Corona-regels blijvend in acht te nemen, waaronder het vooraf aanmelden voor de dienst.

In het verlengde van deze versoepeling heeft de bestuursraad ook besloten om in het vervolg 3 wijken uit te nodigen voor het bezoeken van de zondagse eredienst. Alleen op 20 juni wordt daarvan afgeweken: vanwege de jongerendienst zullen dan bij voorkeur de jongeren uit de gemeente een uitnodiging ontvangen. 

share