#Metoo en vertrouwenspersonen

#Metoo en vertrouwenspersonen

“Hij legde zomaar een arm om mij heen, terwijl ik dat helemaal niet wilde”, “tijdens tienerclub gebeurde het, steeds ging het een stapje verder” en “wat ben jij een lekker wijf, zo siste ouderling x tijdens de jaarlijkse barbecue mij toe”. Het zijn zomaar wat uitspraken die zouden kunnen gebeuren, ook binnen de muren van de Open Poort. Want de realiteit is, waar mensen samen zijn worden gelukkig vaak grenzen gerespecteerd, maar soms ook overschreden. Daarvoor moeten we, ook binnen onze kerk, niet blind zijn. Misschien juist wel nu er rond #Metoo en de uitzendingen van The Voice of Holland meer aandacht voor is. Het bewaken van die grenzen is een verantwoordelijkheid van ons allemaal.

De Open Poort wil een veilige plek, een veilige kerk zijn, waar grenzen van iedereen worden gerespecteerd. Juist in deze tijd is gesprek daarover nodig. Ook nu na de Corona-periode de kerk weer open is gegaan, ontmoetingen frequenter worden en we elkaar vaker zien. Eén van de manieren om verder te werken aan een veilige kerk is dat we binnen de Open Poort beschikken over vertrouwenspersonen. Anita Mensink en Marieke Slagter zijn al langer vertrouwenspersoon binnen de Open Poort. Het team van vertrouwenspersonen is uitgebreid met Bert Wienen, sinds dit jaar woont hij in Hattem. Bert heeft ervaring als gemeentebegeleider bij het Meldpunt Misbruik in kerkelijke relaties van onze kerken.

De vertrouwenspersonen fungeren als eerste aanspreekpunt bij vragen of meldingen rondom grensoverschrijdend gedrag en misbruik binnen de kerk of rondom de kerk. Maar zijn ook graag bereid om te sparren, bijvoorbeeld als je jeugdleider bent en er iets bij je opvalt. Ook nemen de vertrouwenspersonen verantwoordelijkheid door de thema’s grenzen en veiligheid binnen de kerk regelmatig bespreekbaar te maken. De vertrouwenspersonen binnen de Open Poort willen het komende jaar in het teken zetten van preventie. Dit thema zal op verschillende manieren terugkomen, maar in ieder geval ook op 13 november tijdens de Veilige Kerk zondag.

Veilige kerk zijn in deze tijd is een opgave voor ons allemaal. Spreek erover met elkaar en spreek elkaar aan. Als je denkt dat vertrouwenspersonen je kunnen helpen: bel of mail dan, er is altijd een luisterend oor. Een vertrouwenspersoon zal altijd samen met jou bespreken wat zij/hij met de informatie doet en gaat er nooit mee op de loop. De komende tijd zullen de namen en gegevens van de vertrouwenspersonen af en toe voor de dienst verschijnen op de dia’s in de kerk. Gewoon als een soort herinnering, voelt u vrij om ervan gebruik te maken.

Het team vertrouwenspersonen van de Open Poort:

Marieke Slagter: 06 40256743
Anita Mensink: 06 13991998
Bert Wienen: 06 13376278

share