Nieuws zendingszaken en groeten uit Oekraïne

Nieuws zendingszaken en groeten uit Oekraïne

Het bestuur van de Oekraïne Zending wil u graag met dit bericht bijpraten over diverse zendingsonderwerpen. 

Download de nieuwsbrief hier: Nieuwsbrief Zendingszaken juli 2022

Een hartelijk dankwoord voor de steun die wij de laatste maanden mochten ervaren van onze achterban in de vorm van bemoediging, meeleven, giften, opvang vluchtelingen en gebed. 
Het waren drukke en spannende maanden van zweven tussen vrees en hoop. Een land in oorlog! 

Overweldigend was de financiële groei op het fonds voor Noodhulp en Wederopbouw. 
Hartelijk dank dat u niet alleen uw hart hebt laten spreken, maar ook uw vrijgevigheid hebt laten zien voor de Oekraïeners.
Ook ontvingen wij royale donaties uit Amerika, Australië, Zuid-Afrika en India. We werden er stil van! 

Lees meer in dit bericht: Bedankt voor de donaties

We krijgen berichten dat de diensten in de gereformeerde kerken in Oekraïne nog meer bezocht worden dan in vredestijd. 
Mensen zoeken houvast, bemoediging en ervaren dat in de bediening van Gods woord. 
En zo gaat Gods werk door!
We hopen dat u dit alles meeneemt in uw gebeden.

Gods zegen toegewenst,

Het bestuur van Oekraïne Zending

share