Nieuwsbulletin vluchtelingenhulp 10 | 18-05-2022

Nieuwsbulletin vluchtelingenhulp 10 | 18-05-2022

In dit Bulletin:

 • Situatie in Swalyava
 • Observaties van een buddy
 • Werk van het vluchtelingen hulpcomité
 • Kefas, kerkdiensten vertaald
 • Dankbaarheid en gebed

Situatie in Swalyava

De voedselhulp die vorige maand verstuurd is met het transport heeft de voorraden dusdanig opgehoogd dat ze er een maand mee vooruit kunnen. Voorlopig hebben ze daar geen behoefte aan extra voedselhulp. Via andere contacten is duidelijk geworden dat kerk van Ds. Slavic Murza de enige is die voedselhulp deelt in Swalyava. Bovendien vermeldt de betrouwbare bron dat het allemaal heel georganiseerd wordt uitgedeeld.

Op korte termijn is er wel kleding nodig. Hoe dat samen met de stichting Oekraïne projecten gerealiseerd kan worden is in voorbereiding.
De toestroom van vluchtelingen in Swalyava neemt af.
Het ophalen van hulpgoederen in Szernye, dat 53km van Swalyava ligt, is een probleem vanwege gebrek aan diesel en LPG. Veel pompen zijn gesloten. Bevoorrading van pompen is lastig omdat bombardementen van Russen op infrastructuur de voorraad brandstof heeft geschaad. Ook de aanvoer van brandstof uit Belarus is gestopt.                                                                                                                                   

Met de familie Murza gaat het goed, ook met hun gezondheid.

Observaties van een buddy

Het nieuws op tv en de radio hield ons al een tijdje bezig. Wat een chaos en ellende is er in de wereld en nu zo dichtbij. Onze “buren” zijn betrokken bij een oorlog. De beelden op de tv hakken er in. Ontheemde mensen, op de vlucht voor geweld en dat zo dichtbij. Dat vraagt om actie, maar hoe.  We waren blij dat we hoorden dat vanuit de diaconie een voorlichtingsavond werd georganiseerd waar we uitleg konden krijgen hoe de Oekraïners opgevangen werden en welke dingen er geregeld moesten worden. Op deze avond sprak ik ook Anita van Dieren, die voornemens was om in hun vakantiehuisje vluchtelingen op te vangen. En zo ontstond de samenwerking. We hebben wat spullen kunnen regelen voor de inrichting van het huisje, onder andere met medewerking van de wijk konden we de gasten hartelijk welkom heten.

Het huisje is van Anita en Geert van Dieren en zij regelen de meeste dingen, maar omdat zij wat verder weg wonen is het wel fijn dat er ook mensen in de buurt zijn waar ze op terug kunnen vallen. En zo zijn ook de buren bereid om te helpen daar waar nodig.

 In het begin waren er vooral praktische dingen die geregeld moesten worden, daar heb ik niet veel bemoeienissen mee gehad. Ons contact bestond voornamelijk uit: samen eten, een keertje op de koffie, regelen van spullen/kleding, een wandeling, een tochtje door de tulpenvelden.

Via de app hebben we zeker regelmatig contact. En live ongeveer 1 keer per week.
We communiceren in het Engels of via een vertaal app. In het begin was het vooral vragen of er nog behoefte was aan dingen, maar later werden het ook gewone gesprekken, over gewoontes, politiek, natuur en cultuur.
Hoe beter wij elkaar leren kennen, hoe makkelijk de gesprekken gaan. Ik vind het ook interessant hoe hun kijk op de wereld, hun land is. Wat hun gewoontes zijn, wat voor werk ze deden in de Oekraïne, hoe de gezondheidszorg geregeld is.

Ik heb bewondering voor hun doorzettingsvermogen. Hoe snel ze hun weg vinden in ons land. En mee willen draaien.
Een voorbeeld daarvan is: in Oekraïne fiets men amper, omdat het land daar niet op ingesteld is. Druk, gevaarlijk en loslopende honden maken het fietsen lastig. Maar nu in Nederland maken ze al hele fietstochten, naar Zwolle, Wapenveld en zelfs via Wezep naar Kampen.

Werk van het vluchtelingen hulpcomité

Bij de oprichting van het comité was de blik gericht op de verwachte opvang van vluchtelingen uit Swalyava. Kort daarna vingen we mensen op die langs diverse wegen hier terecht kwamen en voorzagen we hen van een veilige plek en middelen. Ondertussen houden we ons bezig met het begeleiden van de financiële kant van het vluchteling zijn. De taallessen zijn begonnen en hebben grote belangstelling.
Zo verandert de taak en de focus van het werk steeds en gaan we mee met wat er op dat moment opgepakt moet worden. Dat vergt grote flexibiliteit, die er gelukkig is.

Kefas, kerkdiensten vertaald

Komende zondag is er in de Open Poort een pilot om de kerkdienst direct te vertalen in het Oekraïens, het Russisch en het Engels. De teksten worden in het programma ‘Kefas’ ingevoerd en direct vertaald doorgegeven aan hen die hebben ingelogd op de Telegram-groep voor de gekozen taal. De tekst verschijnt op hetzelfde moment in beeld op hun telefoon of tablet.

Veel teksten worden vooraf klaargezet, maar ook zullen er tijdens de dienst nog teksten moeten worden ingevoerd. We zijn blij dat er actieve mensen hun inzet en kennis ter beschikking hebben gesteld.
De eerste twee weken zal de morgendienst van de Open Poort worden vertaald. De volgende twee weken zal dit vanuit de Gasthuiskerk plaatsvinden.
Er is ruime mogelijkheid voor andere kerken om ook hun dienst bij toerbeurt te vertalen voor hun gasten.
Voor meer info en aanmelden voor een vertaling zie: https://deopenpoorthattem.nl/hattemchurch/

Dankbaarheid en gebed  

Gebed, het machtigste wapen.

Blijf bidden voor:

 • Hen die al lange tijd geen contact hebben kunnen hebben met hun geliefden omdat de verbindingen kapot zijn gemaakt.
 • Hen die ontheemd zijn door de oorlog
 • Veilige corridors voor burgers uit aangevallen steden
 • Een einde aan de strijd

Laten we danken voor:

 • De mogelijkheden die we hier hebben om hulp te verlenen
 • De taallessen die goed bezocht worden
 • De veelzijdige inzetmogelijkheden van het Vluchtelingen hulpcomité
 • Het nieuwe mogelijkheden die er zijn met het vertalen van kerkdiensten d.m.v. Kefas

Contact met de commissie: vluchtelingenhulp@deopenpoorthattem.nl

share