Nieuwsbulletin vluchtelingenhulp | 12-03-2022

Nieuwsbulletin vluchtelingenhulp | 12-03-2022

Aangeboden huisvesting en hulp
Op dit moment zijn diverse huizen en kamers beschikbaar gesteld voor de opvang van vluchtelingen.
Van vele kanten is hulp aangeboden onder andere in de vorm van tijd en meubels.

Contact met gemeente Hattem en afspraken
Vanuit Het vluchtelingenhulp comité is er goed contact en overleg met de gemeente Hattem. Bij gastgezinnen (via bestaande netwerken met Oekraïne). Er zijn reeds een aantal gezinnen gearriveerd bij gastgezinnen in Hattem.
Over financiële vergoedingen en andere regelingen wordt nog beleid gemaakt door de gemeente Hattem. Op diverse manieren worden opvanggezinnen en vluchtelingen ondersteund.

Vluchtelingen
Op dit moment zijn er via het comité geen vluchtelingen opgevangen.
Wel staan Erika (Vrouw van Slavik Murza) en haar kinderen klaar om zo nodig Oekraïne te verlaten. Ze hopen dan met de trein te reizen, wanneer dat op de een of andere manier spaak loopt wordt er een ophaalactie in gang gezet.

Situatie in Swalyava
Slavik heeft corona en zit in isolatie.
In het kerkgebouw van Swalyava worden vluchtelingen opgevangen. Er zijn 25 kinderen en 3 families opgevangen. Deze week is er geld vanuit Hattem overgemaakt voor voedsel voor deze vluchtelingen.
In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn er beschietingen geweest in Ivano-Frankisk op 200km van Swalyava. Ook in Swalyava zijn de sirenes afgegaan.

Verdere hulp
Wat er allemaal nodig is wanneer er vluchtelingen moeten worden gehuisvest, wellicht zullen we bij u aankloppen om hulp en we vertrouwen er opdat die roep niet tevergeefs zal zijn.

Dankbaarheid en gebed
Onder de leden van het comité overheerst dankbaarheid voor aangeboden hulp en de mogelijkheden die we hier in Nederland hebben.
We willen blijvend bidden om vrede en rust in deze wereld. Om wijsheid en bezinning bij de wereldleiders. Bid u mee?

Het ‘Vluchtelingenhulp comité Hattem’:
Roelanda Beekhuis, Cor van den Berg, Marianne van de Helm, Martin Mulder, Ties Sikkema, Dirk van der Worp, Ali van der Worp

share