Nieuwsbulletin vluchtelingenhulp 12 | 09-06-2022

Nieuwsbulletin vluchtelingenhulp 12 | 09-06-2022

In dit Bulletin:

 • Kefas vertaling
 • Informatie op braderie bij de Open poort
 • Opvang en berichten in de pers
 • Transport van Stichting Oekraïne projecten
 • In gesprek met Roelanda van het vluchtelingen hulpcomité (deel 1)
 • Dankbaarheid en gebed
 • Contact

Kefas vertaling

De inspanningen om ook in Hattem de kerkdiensten in het Oekraïens beschikbaar te stellen hebben resultaat opgeleverd. Via de app Kefas, goede technische ondersteuning en Telegram kan er elke zondag meegelezen worden in het Russisch, Oekraïens en Engels tijdens een van de kerkdiensten in De Open Poort of de Gasthuiskerk. Men kan dus lijfelijk in de dienst aanwezig zijn en de vertaling van het gesproken woord direct meelezen. Er zijn op dit moment 10 volgers.

Voor meer info en aanmelden voor een vertaling zie: https://deopenpoorthattem.nl/hattemchurch

Informatie op braderie bij de Open poort

Op de Braderie bij de Open Poort van 11 juni van 11 tot 4 zal er geen spelmateriaal uit Swalyava verkocht worden omdat de beloofde spellen uit Oekraïne nog niet zijn aangekomen. Wel is er iemand van het comité aanwezig om informatie te verstrekken.

Opvang en berichten in de pers

Op dit moment wordt er gewerkt aan de opvang van 2 nieuwe gezinnen. Eén gezin bestaat uit 5 personen. Voor dit gezin is er nog geen opvanglocatie beschikbaar. Daarom wordt er via diverse media een oproep gedaan om een geschikte opvanglocatie aan te bieden, zie ook dit bericht.
Frictie in gastgezinnen zou veel voorkomen en er zouden wurgcontracten voor Oekraïners die aan het werk gaan worden afgesloten. Voor zover wij dat kunnen bekijken, speelt dat niet bij ons. We hebben redelijk goed zicht op de gastgezinnen en de Oekraïense gasten waarmee wij in verbinding staan. De meeste Oekraïners hebben werk en hebben daarmee een eigen inkomen. Op dit moment bieden 4 adressen onder onze zorg opvang aan Oekraïners en worden deze gezinnen begeleid door mensen van het vluchtelingen hulpcomité.
In het begeleidingsproces staat er een evaluatie op de planning die binnenkort van start gaat.

Transport van Stichting Oekraïne projecten

Op 17 juni wordt er weer een vrachtauto vol spullen door de stichting Oekraïne projecten geladen voor verzending naar Oekraïne. Wij ondersteunen dit transport financieel, maar leveren nu geen voedsel/kleding aan Swalyava omdat dit volgens onze waarnemer in Swalyava op dit moment niet nodig is.

In gesprek met Roelanda van het hulpcomité (deel 1)

 1. Sinds wanneer ben je lid van het hulpcomité?

Ik ben vanaf de oprichting (begin maart) lid van het hulpcomité. Vanuit de Swalyava commissie kwam de oproep richting de diaconieën van de Gasthuiskerk en De Open Poort om in deze commissie mee te draaien. Vandaar dat ik vanuit mijn functie als diaken daar gehoor aan heb gegeven.

 1. Wat is de drijfveer om deze taak op je te nemen?

Daar zijn meerdere redenen voor. Jaren geleden was ik redelijk lang lid van de UC (Ukraine Commissie) en werd er kennis gemaakt en kerkelijke contacten opgebouwd. 
Twee jaar geleden kreeg ik de gelegenheid om als diaken deel te nemen aan een reis richting Oekraïne. Een reis die is bedoeld voor de onderlinge contacten en wederzijdse ondersteuning van de kerkelijke gemeente in Swalyava.
Wanneer dat land dan getroffen wordt door oorlog, dan wil je iets voor ze kunnen betekenen. Dan wil je helpen op een manier die bij je past.

 1. Welke taken heb jij op je genomen?

De mensen van de commissie die zich bezighielden met de belangrijkste vraag, verantwoorde huisvesting, werden ook overspoeld met vragen van mensen die graag wilden helpen met cursussen, kleding, uitjes enzovoort.  Dat was hen wat te veel en het had op dát moment geen prioriteit. Daarom moest er iemand komen die het aanbod wel serieus op zich kon nemen en dat daarna kon coördineren op het juiste moment. Die taak paste mij goed.

 1. Wat houden jouw taken in?

Ik ben gewoon begonnen om alle namen te noteren van mensen die wat hadden te bieden. Dat varieerde van oppassen, koken, huisvesting, activiteiten aan Oekraïners aanbieden, eigen overbodige huisraad, fietsen e.d.  Ook bedrijven deden in eerste instantie wel een aanbod (bijvoorbeeld een gratis knipbeurt bij de kapper). Per onderdeel heb ik bekeken of ik ze moest doorspelen aan anderen (commissie huisvesting) of dat ik ze moest noteren om ze later in te zetten. Nadat er meer contacten met Oekraïners ontstonden, kwam hun eigen behoefte meer naar voren en konden we daar op inspelen. Denk dan aan Nederlandse en Engelse lessen. Via het aanbod van hulp die ik had ontvangen (en soms zoeken naar een aanvulling) hebben we dit van de grond gekregen. En wanneer dáár dan weer specifieke materialen voor nodig waren (Chromebooks), probeerde ik dat te organiseren.

 1. Ik begrijp dat je ook aangeboden spullen beheert, slaan jullie die ergens op?

We koppelen alleen vraag en aanbod. Als commissie hebben we besloten om niets op te slaan. Dat vraagt namelijk weer heel iets anders. Wanneer mensen iets aanbieden (bijvoorbeeld een bed of een fiets) vragen wij via de kanalen of daar op dát moment nog behoefte aan is. Wanneer er geen reactie komt, mag die persoon er mee doen wat ze willen. Soms geven ze aan dat ze het gewoon nog bewaren en mocht er nog een vraag komen, dan kunnen we nog even informeren. Het alsnog kunnen inzetten van een aanbieding is regelmatig voorgekomen.

Dankbaarheid en gebed  

Gebed, het machtigste wapen. Blijf bidden voor:

 • Vrede en veiligheid in Oekraïne
 • Spoedige terugkeer voor hen die gevlucht zijn

Laten we danken voor:

 • De financiële mogelijkheden die we hebben
 • De goede werking van de vertaal-app Kefas

Contact

Voor hen die contact zoeken is het comité te bereiken via: vluchtelingenhulp@deopenpoorthattem.nl

share