Nieuwsbulletin vluchtelingenhulp 13 | 19-06-2022

Nieuwsbulletin vluchtelingenhulp 13 | 19-06-2022

In dit Bulletin:

 • Kerkdiensten vertaald en in Telegram aangeboden
 • Gastgezinnen
 • Financiën
 • In gesprek met Roelanda van het vluchtelingen hulpcomité (deel 2)
 • Gebed en dankbaarheid
 • Contact

Kerkdiensten vertaald en in Telegram aangeboden

Na een aantal weken succesvol vertalen en aanbieden is het tijd om te kijken hoe het bij de gebruikers bevalt en wat of er beter kan. Moeten we het aantal kerken waar we de dienst vertalen beperken of moeten we juist op meerdere plekken tegelijk vertalen? Dat zijn vragen die we aan onze gasten gesteld hebben. De komende weken zullen we hun antwoorden ontvangen en met de uitkomsten aan het werk gaan.
Ondertussen zullen op zondag 19 en 26 juni de diensten vanuit de Open Poort vertaald worden.

Voor meer info en aanmelden voor een vertaling zie: https://deopenpoorthattem.nl/hattemchurch/

Gastgezinnen

Er zijn 4 adressen waar op dit moment gasten worden opgevangen via het vluchtelingen hulpcomité. Er zijn wel een aantal aanvragen voor opvang. Niet van mensen die nu net gevlucht zijn, maar ter vervanging van opvang die niet langer beschikbaar is of waar uit de evaluatie is gebleken dat het voor iedereen beter is dat er een ander adres wordt gezocht. Ook met de mogelijkheid van dit laatste is steeds rekening gehouden, dat is immers de reden dat er regelmatig evaluatiegesprekken worden gevoerd.

Financiën

De afgelopen week hebben we eindelijk de balans kunnen opmaken. Na maanden van wachten is er eindelijk een bankrekening geopend met alle rechten die daarbij horen en kunnen er financiële transacties plaatsvinden in eigen beheer. Hierdoor is er nu pas duidelijkheid hoe het vluchtelingen hulpcomité er financieel voor staat. In het volgende bulletin zullen we nader ingaan op de zaken die over de geldstromen gaan.

In gesprek met Roelanda van het hulpcomité (deel 2)

(Zie dit bericht voor deel 1)

 1. Heb je ook contact met vluchtelingen (groepen)?
  Persoonlijk heb ik niet zo veel contact met de vluchtelingen. Met sommigen kun je Engels praten en anders maak je gebruik van een vertaal app. 
 2. Welke zaken regel je met ze?
  Zoals je nu misschien begrijpt, regel ik meer vóór hen dan mét hen. Andere commissieleden hebben door hun specifieke taak meer contacten. (Huisvesting, financiën en buddy) 
 3. Heb je ook dingen af moeten stoten naar anderen omdat het te druk werd?
  Nee eigenlijk niet. Ik ben blij dat er zoveel Nederlandse mensen zijn die op allerlei manieren wel hebben willen helpen. Het aanbod was goed en op maat. Het werd in Hattem breed en kerkelijk breed gesteund.  Er zijn wel aanbiedingen geweest die uiteindelijk niet zijn gerealiseerd. Oekraïners (maar dat geldt voor alle mensen) zijn “gewone” mensen met eigen keuzes en interesses. Je moet ze niet iets aanbieden omdat jij dat zo leuk vindt.
  De huiskamerbijeenkomsten van de zaterdagmiddag hebben we bijvoorbeeld alweer stopgezet. Daar werd nagenoeg geen gebruik meer van gemaakt. Ze hebben, mede daardoor, hun eigen contacten en bezigheden (werkzaamheden) gevonden en spreken elkaar voor en na de lessen. Het is niet meer nodig. En dat is goed. 
 4. Hoeveel tijd kost het werk voor het vluchtelingen hulpcomité je in de week?
  Dat vind ik lastig om te zeggen. Vooral in het begin was het hectisch, veel, afwisselend en daardoor was er een bepaalde druk. Dat heeft alles met het opstarten van iets te maken. Je wilt ieder aanbod serieus nemen en er gebruik van maken. Maar je hebt ook gewoon je werk, je gezin en familie.
  Het gebruik van WhatsApp is dan ideaal. In een korte tijd kun je veel mensen bereiken en dan handelen. 
 5. Hoe vaak komt het comité bij elkaar?
  In het begin kwamen we wekelijks een avond bij elkaar. En op de andere dagen werd er veel via de mail of WhatsApp gecommuniceerd. Nu zit er af en toe een paar week tussen. 
 6. Hebben jullie nog op andere manieren contact?
  We hadden ook contact op de zaterdagmiddagen, waar de zogenaamde huiskamerbijeenkomsten waren in de Open Poort. Meestal waren daar 2 of 3 commissieleden aanwezig of liepen we “even” binnen. En natuurlijk ontmoeten we elkaar in de kerk. 
 7. Waar wil je verder nog iets over vertellen?
  Ik ben blij dat ik deel mag uitmaken van deze commissie. Je leert weer andere mensen kennen en je leert mensen op een andere manier kennen. Toch hoop en bid ik dat het comité zo gauw mogelijk kan worden opgeheven, omdat er vrede is gekomen en dat Oekraïners, die terug willen, weer terug kunnen gaan. En dat ze dan daar weer met elkaar verenigd kunnen worden. Ik hoop dat het kleine beetje werk van “onze handen” mag bijdragen bij de verwerking van hun waarschijnlijk levenslange trauma.

Gebed en dankbaarheid

Gebed, het machtigste wapen. Blijf bidden voor:

 • Stabiliteit en Vrede in Oekraïne
 • Veilige en voldoende voedselstromen naar alle delen van de wereld, ondanks de oorlog
 • Een open hart en bereidwillige handen bij de gastgezinnen

Laten we danken voor:

 • Voldoende financiële mogelijkheden
 • Voldoende bereidwillige gastgezinnen

Contact

Voor hen die contact zoeken is het comité te bereiken via: vluchtelingenhulp@deopenpoorthattem.nl

share