Nieuwsbulletin vluchtelingenhulp 14 | 06-07-2022

Nieuwsbulletin vluchtelingenhulp 14 | 06-07-2022

In dit Bulletin:

 • Ondertussen in Swalyava
 • Geloof in praktijk
 • Financiën
  • Vergoedingen gemeente
  • Werken en vergoedingen
  • Kosten voor het comité
  • Bankzaken
 • Frequentie nieuwsbulletins
 • Gebed en dankbaarheid
 • Contact

Ondertussen in Swalyava

In Swalyava zijn Slavik Murza en zijn vrouw Erika nog steeds druk met het voorzien van kleding, medicijnen en voedsel van vluchtelingen en militairen. De kerk in Swaljava stond begin deze week weer vol met 250 voedselpakketten om uit te delen.

Erika is al enige tijd bezig met het produceren en in de markt zetten van evangelisatie materiaal. De opbrengst hiervan wordt gebruikt voor kopen van voedsel, medicijnen en kleding. Ze willen ook zelf een bijdrage leveren aan het vluchtelingenprobleem in Oekraïne. Vorige week werden in Hattem een paar dozen met materialen afgeleverd met de vraag of wij dit in NL willen verkopen en de opbrengst ten goede willen laten komen aan hun projecten.

Geloof in praktijk (Overgenomen uit de ‘Poortwachter’)

Heb uw naaste lief als uzelf. Het gebod kennen we allemaal. Maar hoe brengen we het in de praktijk? In Mattheüs 5:16 vertelde Jezus zijn discipelen: ‘Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.’ Hoe kunnen we ons licht laten schijnen? Door de goede werken, de daden van genade, die we doen. Tegelijkertijd verheerlijken we daarmee onze Vader in de hemel en wordt Hij zichtbaar voor de mensen.
Ongelovigen kunnen onze rechtvaardigheid niet zien als we het geloof alleen maar in ons hart hebben. Ze kunnen het pas zien als het door rechtvaardige daden naar buiten komt. De wereld raakt niet onder de indruk van preken die binnen de muren van religieuze gebouwen gehouden worden. Sterker nog, ze weet vaak niet eens wat er zich in die gebouwen afspeelt. De wereld wacht op christenen die hun geloof tot uitdrukking brengen en in actie komen, door liefdevol en genadig te zorgen voor de wezen, de weduwen, de armen en onderdrukten.

Voordat de vluchtelingen voor onze deuren stonden hebben de Swalyava Commissie en de diaconieën van Gasthuiskerk, Open Poort en Ontmoetingskerk samen met de predikanten in Hattem de handen ineengeslagen in het Vluchtelingenhulpcomité om, wanneer het zover was, hen in een warm bad op te vangen. Op de oproep om opvangplekken is veel aanbod gekomen. Er is dankbaar gebruik van gemaakt doordat er steeds vluchtelingen voor onze deuren stonden. Ook op veel andere manieren is hulp geboden. Op deze manier door concreet hulp te bieden, door als buddy op te treden of door gaven in te zetten voor de vluchtelingen, kunnen we als gelovigen laten zien dat we opkomen voor hen die het minder hebben. Dit is niet voor onszelf gedaan, maar voor God in de hemel.
Op deze manier hebben wij hun geloof concreet kunnen maken: ‘Zo is het met het geloof: indien het niet met werken gepaard gaat, is het, op zichzelf genomen, dood’ (Jakobus 2:17, vgl. vers 14-26).
We vertellen dit niet om de hulpverleners allemaal heilig te verklaren, maar om God hierin te prijzen. Want Hij heeft geloof en werken in ons gewerkt door zijn Geest (Fil. 2:13). De Geest van Pinksteren is onder ons. We zijn God oneindig dankbaar dat Hij onder ons wil wonen en werken.

Financiën

Het deel over de financiën is een verantwoording zoals het op moment van schrijven geldt. Er is op dit gebied veel beweging en verandering. Over drie maanden kan het best weer anders zijn.

Vergoedingen gemeente

Wanneer je als vluchteling uit Oekraïne in Nederland komt en je inschrijft bij de gemeente krijgt iedere persoon een vergoeding van de gemeente leefgeld voor eten en kleding. Wanneer je bij een particulier bent opgevangen krijgt een volwassene een extra uitkering voor huur, sport en vervoer. Wanneer je in een opvangplek zit van de gemeente krijg je deze extra uitkering niet, want de gemeente betaald de huur voor de locatie.

Werken en vergoedingen

Wanneer iemand uit een Oekraïens gezin gaat werken dan vervallen alleen voor die persoon alle vergoedingen. De andere leden van het gezin behouden de maandelijkse vergoedingen van de gemeente. Een zorgverzekering hoeft niet te worden afgesloten maar de gewone zorg wat normaal onder een basisverzekering valt is wel gegarandeerd. Vanuit het basispakket wordt hierin voorzien. Dit geldt ook voor noodzakelijke tandartskosten.

Kosten voor het Comité

Het comité heeft de kosten van alle Oekraïners gedragen voor taallessen, laptops en voor de opvang en verzorging in de open poort tijdens de zaterdagmiddagen en tijdens de taallessen.
Vaak zijn de eerste opvangkosten ook door het comité gedragen.

Bankzaken

De Oekraïners kunnen een bankrekening openen met een geldig internationaal Oekraïens paspoort of biometrische identiteitskaart. In ontwikkeling is een tijdelijk pasje (identiteitskaart) om het voor de vluchtelingen gemakkelijker te maken wanneer de eerstgenoemde identiteitsbewijzen niet beschikbaar zijn.

Frequentie nieuwsbulletins

De situatie in Oekraïne verandert dagelijks en er is veel nieuws, maar voor dat nieuws zijn andere kanalen. Voor het vluchtelingen hulpcomité en voor de situatie hier verandert er op dit moment weinig. Vanwege de vakanties en de relatieve rust waarin we ons hier bevinden zal de frequentie van het verschijnen van het nieuwsbulletin teruglopen van elke 1,5 week naar eens per maand. Het volgende bulletin zal wanneer de situatie zo blijft begin augustus zijn.

Gebed en dankbaarheid

Gebed, het machtigste wapen. Blijf bidden voor:

 • Gods nabijheid voor de mensen in Oekraïne
 • Wijsheid voor het hulpcomité om de juiste ondersteuning te bieden
 • Een goede evaluatie met de gastgezinnen

Laten we danken voor:

 • De mogelijkheid ons geloof in praktijk te brengen
 • De ervaring van Gods leiding over onze activiteiten
 • Goede financiële regelingen en voorzieningen om alles te bekostigen

Contact

Voor hen die contact zoeken is het comité te bereiken via: vluchtelingenhulp@deopenpoorthattem.nl

share