Nieuwsbulletin vluchtelingenhulp 17 | 14-11-2022

Nieuwsbulletin vluchtelingenhulp 17 | 14-11-2022

In dit Bulletin: 

 • Geen nieuws terwijl Oekraïne in brand staat? 
 • Waar houden onze gasten zich mee bezig en waar ligt hun toekomst? 
 • Hoe is het in Svaliava? 
 • Nieuwe vluchtelingenstroom 
 • Voedsel en andere producten 
 • Winter 
 • Spelmateriaal 
 • Gebed en dankbaarheid  
 • Contact 

Geen nieuws terwijl Oekraïne in brand staat? 

Wij zijn geen krant die dagelijks het nieuws brengt over de oorlog, maar we brengen in beeld wat er speelt met betrekking tot de hulp aan de vluchtelingen. 

Het is een poos geleden dat u berichten van ons doorkreeg. Dat wil niet zeggen dat er niet gewerkt is of dat er niks aan de hand was. 
Hier in Nederland waren er geen nieuwe ontwikkelingen. De zaken die we voorheen moesten uitzoeken en uitvinden gingen als vanzelf, maar dat heeft geen nieuwswaarde, dus hebben we er ook niet over bericht. 
We kunnen zeggen dat het werk zich heeft gestabiliseerd. De heftige dynamiek van het begin van de oorlog is overgegaan in met kennis van zaken de lopende zaken afhandelen, waarbij we klaar blijven staan voor de naaste in nood. 

De situatie in Oekraïne is wel veel onrustiger en onzekerder geworden en de vraag rijst wat dat voor gevolgen heeft voor de situatie in Nederland. We houden nauwlettend de ontwikkelingen in de gaten. 
Een volgende nieuwsbrief zal alleen uitkomen wanneer er belangwekkend nieuws is. 

Waar houden onze gasten zich mee bezig en waar ligt hun toekomst? 

De meeste volwassenen werken bij bedrijven in de buurt en verdienen een inkomen, waarmee ze familie en vrienden in Oekraïne en daarmee uiteindelijk de strijd, kunnen ondersteunen. 
De kinderen gaan naar school en volgen daar lessen. 
Diverse mensen volgen Nederlandse of Engelse les. 
Natuurlijk houdt de strijd in het thuisland ze erg bezig. Daarmee komt ook de vraag hoe en waar de toekomst voor hen ligt. Voor de een is dat duidelijk in Oekraïne, voor de ander in Nederland en weer een ander wil door naar Amerika. Welke droom het meest realistisch is laten we in het midden. Er is nog zoveel onduidelijk en onzeker. Laten we dit samen met hen bij God brengen en in Zijn machtige hand leggen. 

Hoe is het in Svaliava? 

De situatie in Oekraïne verslechterd van dag tot dag vanwege aanhoudende Russische aanvallen op belangrijke infrastructuur. Er staat Oekraïne een bittere winter te wachten. Tot nu toe heeft de regio Svaliava daar nog nauwelijks last van.  Dominee Slavik Murza van de UERC (Ukraine Evangelical Reformed Churches) in Svaliava zegt: “We hebben op dit moment heel andere problemen”. Deze problemen worden hieronder kort geschetst. 

Nieuwe vluchtelingenstroom

Vanuit de bezette gebieden komt een nieuwe stroom vluchtelingen op gang. Die kloppen bij de kerk aan voor voedsel en andere producten. Zij worden uitgenodigd voor de zondagse kerkdienst. Zo’n 120 vluchtelingen bezoeken de diensten. De eigen kerkleden wonen de dienst staande bij door gebrek aan zitplaatsen. 

Voedsel en andere producten

Slavik Murza heeft op dit moment contact met Dorcas over de levering van voedsel en andere producten. Dorcas werkt sinds kort samen met lokale partners en koopt de producten in Oekraïne. Daarmee worden onnodige transportkosten bespaard en wordt de lokale economie gestimuleerd. Slavik Murza neemt deel aan een Telegram groep (400 deelnemers) om meer samen te werken op het aanschaffen en uitdelen van voedsel en andere producten. 

Ondanks de oorlog is er nog steeds voldoende aanbod. De diversiteit van producten is wel beperkt, hoewel de prijzen oplopen. 

Winter

Vanuit Hattem ondersteunt de Svaliava commissie het aanschaffen en uitdelen van voedsel e.d. De ondersteuning bestaat allereerst uit gebed en vervolgens financiële ondersteuning. Er is aan Slavik Murza € 1000,- ter beschikking gesteld voor het aanschaffen en samenstellen van voedselpakketten voor de komende winter. Dit geld is d.m.v. collectes bijeengebracht door leden van Gasthuiskerk en Open Poort.
Er is eerst voorraad ingekocht voor het maken van 450 pakketten. Bij het samenstellen worden de leden van de kerk van Svaliava ingeschakeld.  

Spelmateriaal

Bij boekwinkel “de Fontein” zijn de in Svaliava geproduceerde spellen dobble, memory en domino te koop voor een mooie prijs. De bedrukking is in het Oekraïens, maar er is een duidelijke Nederlandse gebruiksaanwijzing bij. Wie wil nou niet zo’n spel wat leuk is en voorzien is van Oekraïense opschriften? En voor de prijs hoef je het niet te laten. 

Gebed en dankbaarheid  

Gebed voor Oekraïne en Oekraïners: 

 • Om vrede en gerechtigheid 
 • Voor gezinnen die uit elkaar geslagen zijn door de oorlog 
 • Rust voor het zo uit elkaar geslagen land 
 • Bezinning bij machthebbers om de oorlog te stoppen. 
 • Voor de Oekraïners in Hattem, die thuis in Oekraïne zo missen 

Laten we danken voor: 

 • De mogelijkheid voor Oekraïners om hun geliefden te ontmoeten. 
 • De vele mogelijkheden voor Oekraïners om hier in hun eigen inkomen te voorzien. 
 • De veerkracht onder de Oekraïners. 

Contact 

Voor hen die contact zoeken is het comité te bereiken via: vluchtelingenhulp@deopenpoorthattem.nl  

share