Nieuwsbulletin vluchtelingenhulp 19 | 3-03-2023

Nieuwsbulletin vluchtelingenhulp 19 | 3-03-2023

In dit Bulletin:

 • Een jaar oorlog in Oekraïne
 • Wijzigingen in de Leefgeldregeling
 • Natalia Slobodianuk 
 • De situatie in Oekraïne
 • Gebed en dankbaarheid
 • Contact

Een jaar oorlog in Oekraïne

Half februari 2022 hadden we wel gehoord van de dreiging van Rusland aan de grenzen van Oekraïne, maar we hadden nooit gedacht dat het werkelijk tot een oorlog zou komen. Helaas is het op 24 februari heel anders geworden. We konden niet bevroeden dat het werkelijk tot een oorlog zou komen. En als we het al hadden gedacht, wat moesten we dan verwachten? We wisten dat Olga, Victor en Zhanna Russische of Oekraïense namen waren, maar we kenden ze niet. Nu weet iedereen van het comité over wie we het hebben wanneer we deze namen gebruiken. Wat is de wereld anders geworden. We begrijpen het niet we kunnen er niet bij. We kunnen allerlei redenaties opzetten over de orthodoxie en de geschiedenis van het Russische rijk om het te begrijpen. Maar zo’n onnodig bloedvergieten, zoveel zinloze doden, zoveel geweld en vernieling. Waarom toch? Dat begrijp je toch niet. Nee, daar begrijpen we niks van. In de preek over ‘Gods antwoord op lijden’ van zondag 12 februari 2023 in de Open Poort krijgen we hier een antwoord op. We moeten minder willen begrijpen, maar meer leren vertrouwen. We moeten ons leven, het leven hier op aarde uit handen geven en leggen in de handen van God. Vertrouwen op Hem geeft rust. Zo mogen we hier doen wat we kunnen en inspelen op datgene wat op onze weg komt om onze naaste een dienst te bewijzen omdat God ons hiertoe dringt.

Wijzigingen in de Leefgeldregeling.

De landelijke ‘Leefgeld regeling’ van de overheid voor Oekraïense vluchtelingen is gewijzigd per 1 februari. De bedragen worden verlaagd of komen voor een gezin waarin 1 persoon werkt voor alle gezinsleden te vervallen. De gemeente Hattem zal het verlagen van de bedragen niet op 1 februari invoeren maar 1 maart a.s. om software matige redenen. Het vervallen van de uitkeringen aan alle gezinsleden als 1 persoon werkt gaat wel per 1 februari in. Als een persoon inwoont maar niet tot het gezin hoort, bijvoorbeeld een oma, wordt het gezin en die persoon apart beoordeelt. Ook een persoon die ouder is dan 18 jaar en inwoont bij het gezin zal apart beoordeeld worden. De gewijzigde leefgeld regeling past beter bij het leefgeld bij andere groepen in Nederland zoals asielzoekers, statushouders en mensen met een bijstandsuitkering. Hierdoor wordt de ongelijke behandeling dus rechtgezet. Als een gezin waarbij minimaal 1 persoon werkt financieel onder de leefgeld situatie komt kunnen ze zich melden bij de gemeente en dan wordt er aangevuld tot het niveau van de leefgeld regeling. De Oekraïense gezinnen of personen en de gastgezinnen die bij de gemeente geregistreerd hebben een brief met informatie rondom de wijzigingen ontvangen. Daarin is vermeld dat ze ook voor vragen terecht kunnen op het spreekuur in de Bongerd op maandag, woensdag en vrijdag van 16.30 tot 17.00 uur.

Natalia Slobodianuk

Natalia Slobodianuk is een van de vaste bezoekers van de kerkdiensten in De Open Poort. Ook speelt ze vaak mee in het combo tijdens de diensten. Dit is haar verhaal.

Kiev is de plaats waar Natalia opgroeide en in vrede woonde en werkte tot februari 2022. Dat was de plek waar ze hoorde, een andere woonplek was voor haar onbestaanbaar. Kiev was thuis!
Buiten de stad was een dorp waar ze een huis in aanbouw hadden. Haar man bouwde eraan in zijn vrije tijd. Toen de oorlog in februari 2022 begon, besloten ze naar dat huis te gaan omdat het veiliger leek om daar te verblijven.
Na ruim een week kwamen de Russische tanks echter ook het dorp waar ze verbleven binnen. Ze reden dwars door tuinen met de tanks en vernielden daarmee alles waar ze reden.
De man van Natalia die samen met een ander op wacht stond, gaf aan het leger door dat de Russen in het dorp waren.
Hij verstopte zich in een gat in de tuin voor de Russen. De Russen doodden verschillende bewoners van het dorp en plunderden de huizen.
Toen de Russen het huis van Natalia naderden verstopten zij, haar oude moeder en de kinderen zich in een kuil in de tuin van hun huis. Gelukkig hadden ze warme kleren aangetrokken.
De Russen drongen het huis binnen en stalen de laptops. Toen ze vertrokken gingen ze op den duur weer naar binnen om op plat op de vloer te gaan liggen. De volgende dag waren er weer gevechten rond het huis, maar uiteindelijk konden ze vluchten naar Lviv, waar ze veilig aankwamen. Later konden ze doorreizen naar Nederland
Haar man bleef achter, omdat hij mogelijk in het leger moest gaan dienen.

Nu zijn Natalia en haar kinderen al maanden veilig in Hattem, de kinderen leren veel nieuwe dingen, zoals fietsen, maar het gaat goed met ze en hier is het veilig. In Kiev was Natalia muziek docent. Op haar muziekinstrument de bandura speelt ze in Nederland veel. Ook speelt ze heel regelmatig in de kerk in de begeleidingsband. Vaak speelt ze dan op de piano. De taal is hierbij geen probleem, want de muziek is overal gelijk. Ze wordt gelukkig wanneer ze ziet dat anderen blij worden van de muziek. Hier in Hattem komt ze tot rust, toch wil ze graag terug naar Oekraïne, omdat daar haar thuis is. Ze is blij met en dankbaar voor de fijne familie waar ze onderdak heeft en de stad Hattem waar ze de weg weet. Eind 2022 is ook haar man waarmee ze geestelijk goed op één lijn zit naar Nederland gekomen, zodat ze weer samen zijn. Hij is hier nu ook ingeschreven en verdient zijn geld als monteur van zonnepanelen. Omdat de huidige plek per april niet langer beschikbaar is, moesten ze op zoek naar nieuw onderdak. Dat hebben ze met onze hulp gevonden. Ze kunnen in april naar een huurhuis in Zwolle. Ze hoopt dat het lijden wat de oorlog heeft veroorzaakt niet lang meer zal duren.

De situatie in Oekraïne/ Svaliava

Begin januari gingen 3 mensen op reis naar Svaliava, om met eigen ogen te zien en zelf te ervaren hoe het leven in Oekraïne is met zoveel binnenlandse vluchtelingen. Hoe worden ze opgevangen? Hoe komen ze aan eten? Wie zorgt voor ze? De drie hebben hulpgoederen meegenomen die vanuit Oekraïne gevraagd zijn voor specifieke doelen. Na een voorspoedige 2-daagse reis komen ze veilig aan in Svaliava. Ze geven een aantal opvallende zaken door:

 • De veelheid aan hulpverlening van diverse kanten.
 • Zoveel goede dingen die gedaan konden worden.
 • De onvrijheid en het contrast met onze vrijheid. Het was moeilijk weer weg te gaan.
 • De organisatie van het helpen.
 • De snelheid van structuur opbouwen in chaos door Fam. Murza.
 • De grote verschillen in structuur en netheid t.o.v. Nederland.
 • Er was goed contact met de vluchtelingen, er was steeds meer openheid.
 • De directe verhalen van de vluchtelingen.
 • De hoop die de mensen toch hebben, de veerkracht.
 • Enthousiasme over geloof en gedragen weten door God.
 • Geschokt door de corruptie, een grotere wederdienst verlenen voor wat jij ontvangt, omdat je anders niet verder komt. Alles wat je wilt bereiken daar moet je voor betalen. Bijvoorbeeld de reparatie van een weg, daar moet je persoonlijk voor betalen.
 • Murza doet ontzettend veel goed werk. Ze zetten zich meer dan volledig in.
 • Dat vergt het uiterste van hun energie en krachten. De hulpverlening aan vluchtelingen is ook niet hun corebusiness. Hun droom was om de kerk op te bouwen, om met de gemeente aan de slag te gaan, te evangeliseren onder met name de jongeren van Svaliava, pastorale aandacht te schenken aan kinderen in de plaatselijke weeshuizen. Deze situatie vreet verschrikkelijk aan ze.
 • Ze zijn ontzettend vindingrijk. Ze staan er alleen voor. Krijgen geen steun van de plaatselijke overheid, Ook samenwerking met andere kerken lukt niet, ondanks inspanningen daartoe van ds. Slavik Murza. Ze overleven en dat is het op dit moment.

Gebed en dankbaarheid

Gebed voor Oekraïne en Oekraïners:

 • Om vrede en gerechtigheid
 • Voor doorgaande mogelijkheden om elkaar te helpen
 • Wijsheid voor de mogendheden om de juiste ondersteuning te bieden voor het bereiken recht en gerechtigheid
 • Bezinning bij machthebbers om de oorlog te stoppen
 • Voor de Oekraïners in Hattem, die thuis in Oekraïne zo missen juist in deze dagen van gedenken.

Laten we danken voor:

 • De veilige reis die mocht worden ondernomen door Jens, Annebeth en Bert
 • De vele mogelijkheden voor Oekraïners om hier in hun eigen inkomen te voorzien
 • De veerkracht onder de Oekraïners.

Contact

Voor hen die contact zoeken is het comité te bereiken via: vluchtelingenhulp@deopenpoorthattem.nl

share