Nieuwsbulletin vluchtelingenhulp 3 | 16-03-2022

Nieuwsbulletin vluchtelingenhulp 3 | 16-03-2022

Samenwerking
Het vluchtelingenhulp comité is in eerste instantie ontstaan om leden van de Oekraïense kerken waar we contact mee hebben op te vangen. Uiteraard staan we nog steeds klaar om mensen uit die kerken op te vangen. Langzaam verandert de taakstelling in het opvangen en zorgdragen voor alle vluchtelingen uit Oekraïne. Om deze taak goed in te vullen is er samenwerking en regelmatig contact met de gemeente Hattem en andere organisaties. Ook zal het comité worden uitgebreid.

Huisvesting en hulp
Naast dat er diverse huizen en kamers beschikbaar zijn gesteld voor de opvang van vluchtelingen, is de Christinahoeve op Molecaten park de Leemcule beschikbaar gekomen als opvangplek via de gemeente Hattem. Voor de opvang van 40 Oekraïners in de Christine Hoeve zullen ook vrijwilligers nodig zijn.  We hebben de gemeente Hattem aangeboden om vrijwilligers te leveren. Op dit moment is nog niet duidelijk hoeveel vrijwilligers nodig zijn voor welke taken.   
Nog steeds wordt er hulp aangeboden in vele vormen, van adviezen tot het aanbieden van spullen of tijd. Wellicht komt er binnenkort vanuit de wijkteams gerichte vraag naar bepaalde spullen of hulp.
Ook vanuit het bedrijfsleven wordt van alle kanten hulp aangeboden.

Voorlichting over opvang
Op donderdag 17 maart wordt vanaf 20.00 uur in de Gasthuiskerk voorlichting gegeven aan mensen die belangstelling hebben voor opvang van vluchtelingen, die willen ondersteunen bij de opvang en anderen.

Contacten faciliteren
Op vrijdagmiddag 18 maart vanaf 13.30 uur is er in de Open Poort een bijeenkomst voor alle Oekraïners in Hattem. Doel is onderling contact faciliteren, in kaart brengen welke wensen er zijn m.b.t. dagopvang en andere zaken. Hierbij zullen mensen van de gemeente Hattem, predikanten maar ook het vluchtelingenhulp comité aanwezig zijn.

Situatie in Swalyava
Slavik heeft corona en is behoorlijk ziek. De plannen van Erika zijn mee hierdoor aangepast, omdat zij nu de leiding heeft moeten nemen in de opvang van vluchtelingen. Zij komt voorlopig niet naar Nederland. 
In het kerkgebouw van Swalyava zijn 25 kinderen en 3 families opgevangen. Erika is druk met het inzamelen van voedsel voor deze mensen. Vanaf de Hongaarse grens zijn matrassen opgehaald om de vluchtelingen een goede slaapplek te bieden.

Financiën
Er is voldoende geld in kas om mensen op korte termijn te kunnen helpen. Op langere termijn verwachten we dat de overheid zal bijspringen. Zo zijn er een aantal regelingen wel toegezegd maar nog niet geconcretiseerd. Dick Visser zal voor het Vluchtelingenhulp comité de financiën bijhouden en t.z.t. verantwoorden.

Dankbaarheid en gebed
Onder de leden van het comité overheerst dankbaarheid voor de mogelijkheden die we hier in Nederland hebben.
We willen blijvend bidden:

  • Om vrede en rust in deze wereld.
  • Om wijsheid en bezinning bij de wereldleiders.
  • Om bewaring voor vrouwen en kinderen op de vlucht
  • Om genezing voor Slavik
  • Bid u mee?

Het ‘Vluchtelingenhulp comité Hattem’:
Roelanda Beekhuis, Cor van den Berg, Marianne van der Helm, Martin Mulder, Ties Sikkema, Dick Visser, Dirk van der Worp, Ali van der Worp

Contact met het vluchtelingenhulp comité
vluchtelingenhulp@deopenpoorthattem.nl

share