Nieuwsbulletin vluchtelingenhulp 4 | 19-03-2022

Nieuwsbulletin vluchtelingenhulp 4 | 19-03-2022

Oekraïners in Hattem

Op dit moment zijn er voor zover bekend 35 Oekraïners in Hattem opgevangen op diverse adressen. Ze zijn hier gekomen door contacten die al aanwezig waren, door familie, kennissen en via bedrijven daar. Vanuit de Oekraïense kerken zijn nog geen vluchtelingen in Hattem gearriveerd. De reden voor dit laatste ligt in het feit dat Swalyava in het westen van Oekraïne ligt, waar op dit moment nog geen gevechten plaats vinden.
De Oekraïners die al wel in Hattem zijn opgevangen leveren de eerste ervaringen en de mogelijkheid voor het vluchtelingenhulp comité om te helpen.

Bijeenkomsten
Op donderdag 17 maart is er in de Gasthuiskerk een bijeenkomst geweest met mensen die belangstelling hebben voor opvang van vluchtelingen. We hebben daar veel vragen kunnen beantwoorden en informatie uitgewisseld. Veel andere vragen konden we niet beantwoorden. Veel is nog onduidelijk. Langzaam krijgen vragen een antwoord.

Op vrijdagmiddag 18 maart is er in de Open Poort een bijeenkomst geweest voor alle Oekraïners in Hattem, samen met mensen van de gemeente Hattem, predikanten, diaconieën en het vluchtelingenhulp comité.

Het was een vruchtbare bijeenkomst, waar veel informatie werd uitgewisseld en contacten werden gesmeed en verstevigd. De sfeer tijdens de bijeenkomst was uitstekend. De Oekraïners zijn verrast door de open armen en warmte waarmee ze in Nederland zijn ontvangen.

Dagopvang
De Open Poort is beschikbaar voor dagopvang zoals eerder gemeld. We hebben de Oekraïners gevraagd welke behoefte er is en wanneer. De behoefte aan onderling contact tussen de Oekraïners is door henzelf voorlopig bepaald op één ontmoeting per week. Graag willen ze bij elkaar komen op zaterdagmiddag. De behoefte aan invulling is door henzelf aangegeven als gezellig, met koffie en thee en ontspannend met elkaar ervaringen uitwisselen en spreken in hun eigen taal. Het comité werkt samen met het ‘pastoresoverleg’ om deze onderlinge ontmoeting mogelijk te gaan maken. De eerste stappen hiertoe zijn gezet. Er zal een zaal worden ingericht.

Situatie in Swalyava
Gelukkig is Slavik weer aan de beterende hand. Erika is druk met koken voor de gasten die in de kerk verblijven.
Slavik zijn gezin zijn op dit moment nodig in Swalyava. Financieel kunnen zij zich nog goed redden, mede dankzij steun vanuit Hattem. Daarom geeft Slavik het advies mee om met het geld dat nu ingezameld is, een fonds te beginnen voor de wederopbouw van het land, in plaats van nu alles te spenderen. Slavik vraagt ons te blijven bidden en ook in Nederland met Oekraïners te bidden.

Kerkdiensten
Voor de Oekraïners worden in de buurt kerkdiensten belegd. In Wezep is er elke zondag een simultaanvertaling van de dienst. In kampen wordt elke zondag een Oekraïense dienst belegd. In Zwolle is om de veertien dagen een Russisch orthodoxe dienst. Komende zondag is de dienst in Kampen de beste optie. Wellicht zijn er chauffeurs nodig.

Dankbaarheid en gebed
We willen blijvend bidden:

  • Om vrede en rust in deze wereld.
  • Om wijsheid en bezinning bij de wereldleiders.
  • Om bewaring voor vrouwen en kinderen op de vlucht

Bid u mee?

Onderling contact
De in Hattem verblijvende Oekraïners hebben een appgroep waarin ze berichten uitwisselen. Via een van de predikanten kunnen we contact met ze onderhouden. Verzoeken naar onze kant lopen ook via de predikanten.

Het ‘Vluchtelingenhulp comité Hattem’:
Roelanda Beekhuis, Cor van den Berg, Marianne van der Helm, Martin Mulder, Ties Sikkema, Dick Visser, Dirk van der Worp, Ali van der Worp

 Contact met het vluchtelingenhulp comité: vluchtelingenhulp@deopenpoorthattem.nl

share