Nieuwsbulletin vluchtelingenhulp 5 | 26-03-2022

Nieuwsbulletin vluchtelingenhulp 5 | 26-03-2022

Opvang in Hattem

Vorige week kregen we nog te horen: ‘Waar blijven de Oekraïners nou?’ En dan op zondagavond 20 maart gaat de telefoon. Er staat een gezin van 6 personen in Ede waar daar geen plek voor is. Of er in Hattem plaats voor ze is. Ze krijgen in Hattem een locatie die klaarstaat maar slechts 4 mensen kan herbergen. Wanneer ze de locatie zien, willen ze echt niet meer uit elkaar en blijven ze daar slapen.

Maandagmorgen komt het volgende bericht:
Het gezin dat gisteravond is aangekomen heeft vannacht goed geslapen. Volgende week dinsdag gaan we met hen naar het stadhuis voor registratie.

Het is mooi om te zien, dat het opvanggezin goed voorbereid was om dit gezin te ontvangen.
Het is de bedoeling dat dit gezin de komende week kan verhuizen naar een definitieve opvangplek in de binnenstad.
Op vrijdagmiddag komen drie vrouwen, een moeder met dochter en kleindochter met hun hond, naar Hattem om te worden opgevangen. Er is hard gewerkt om een huisje voor hen in gereedheid te brengen. De burgemeester komt gelijk kennis maken. Ook hierin konden we weer dienstbaar bezig zijn.
Vier andere mensen die een nieuwe plek nodig hadden vonden een plek elders waar ze samen met andere Oekraïners naar toe konden en wat voor hun gevoel veiliger was. Fijn dat zij de beste plek konden kiezen, jammer van het voorwerk wat hier was gedaan.

Contacten comité

Terugkijkend in app en de mail, heeft het comité deze weekveelvuldig contact gehad.                          
Het ging over inrichten van huizen, het mogelijk komen van vluchtelingen vanuit een opvang die gesloten zou worden, afspraken rondom die opvang, het regelen van verzekeringen voor de Oekraïense auto’s, het inrichten van de dagopvang en het vervoer van mensen naar Hattem, naar een kerkdienst of Bijbelstudie, enz. enz.

De bijeenkomst van het comité de afgelopen week zat bomvol met informeren, overleg en het maken van afspraken.

Dagopvang

Vandaag was de Open Poort voor de eerste keer geopend voor dagopvang. Mede door de spontane medewerking van de Kerk Aankleding Commissie is de hal van de kerk hiervoor geschikt gemaakt. Er waren zo’n 40 Oekraïners aanwezig. De twee nieuwe gezinnen werden welkom geheten. Aan de deelnemers is gevraagd wat ze verder willen met gezamenlijke activiteiten. Voorlopig gaan we door met de zaterdagmiddag bijeenkomsten.

Voor de kerkdienst in Wezep hebben zich 17 mensen opgegeven. Benodigde chauffeurs waren snel gevonden. Fijn dat er zoveel bereidwilligheid is om te helpen.

Gevraagd naar de belangstelling voor Engelse les, was de reactie: “we willen Nederlands leren”. Hiervoor melden zich 15 mensen. We gaan kijken hoe we dit kunnen organiseren.

Afgelopen week hebben 2 dames deelgenomen aan Bijbelstudie in Wezep. Zij vertelden enthousiast over hun ervaringen. Hierop melden zich 6 mensen die de volgende keer deze Bijbelstudie willen bijwonen.
Ds. Harryvan was uitgenodigd om te vertalen en om Oekraïense talige pastorale begeleiding aan te bieden. Hiervoor zijn individueel afspraken gemaakt. Mooi dat het bestuur van Oekraïne Zending ds. Harryvan hiervoor beschikbaar stelt.
Tijdens de bijeenkomst zijn Russische Bijbels (NT) en ander materiaal ter beschikking gesteld. Hiervan werd dankbaar gebruik gemaakt.

Aan de Oekraïners is gevraagd of zij voor ons een keer echt Oekraïens zouden willen koken. Hierop werd positief gereageerd. We laten dat verder aan hun initiatief over.

In de gesprekken blijkt, dat de Oekraïners hun weg in Hattem gaan leren vinden en zelf initiatieven ontplooien.

Afgerond, het was een goede, gezellige en ook nuttige bijeenkomst die ons als comité en als overige vrijwilligers energie geeft.  

Situatie in Swalyava

Slavik is hersteld van corona. Er zijn veel vluchtelingen uit Kiyv in de kerk waarvoor hulpgoederen en eten wordt verzameld. Veel mensen, mensen reizen weer door naar de grens en verder Europa in. In de gemeentes verder naar het Oosten is de situatie veel slechter. Zie voor meer nieuws van de Oekraïne commissie dit bericht

Kerkdiensten 

Afgelopen zondagmiddag is de Oekraïens-talige kerkdienst in Kampen bezocht met 9 volwassenen en 4 kinderen. Het comité heeft vervoer georganiseerd. Buiten deze 9 mensen, was er één gezin dat met de eigen auto naar Kampen was gereden. De Oekraïners zij heel dankbaar dat er zoveel voor hun gedaan wordt.

Taalbarrière

Veel Oekraïners beheersen de Engelse taal niet. Conversatie gaat vaak van het Oekraïens naar Engels en vervolgens weer naar het Nederlands op whatsapp. Zij vertalen naar het Engels, wij vertalen het Engels weer naar het Nederlands. Dat daar fouten en spraakverwarringen ontstaan is logisch. Er moet zorgvuldig en in eenvoudige zinnen worden gecommuniceerd. Samen met de stress van het trauma dat ze hebben opgelopen geeft veel onrust onder de Oekraïners. Daarom zijn we blij met het groeiend aantal tolken wat beschikbaar is. Tijdens een autorit bleek dat de vader van een gezin redelijk goed Engels spreekt, waar we onze winst weer mee kunnen doen. Ook maken we gebruik van de app SayHi die spraak vertaalt van Nederlands naar Oekraïens en andersom.

Webinar Oekraïens

Voor wie enige basiskennis Oekraïens wil krijgen, heeft de Radboud Universiteit een serie van 3 webinars, waarvan de eerste vandaag was. Deze is hier terug te kijken. Opgeven voor de volgende kan via deze link . Handig als je vluchtelingen in de gemeente hebt of verwacht!

Dankbaarheid en gebed  

Gebed, het machtigste wapen.

Blijf bidden:

  • Voor het zwaar geteisterde Oekraïne
  • Voor de Vluchtelingen en hun trauma’s
  • Voor de achterblijvers, de militairen, de hulpdiensten, de predikanten en de gemeenteleden die hun naastenliefde aan ontheemden, daklozen en vluchtelingen betonen.
  • Voor de mensen die druk zijn om de vluchtelingen hier goed op te vangen
  • Tot God of Hij deze oorlog gauw wil stoppen, zodat het ruimhartig gegeven geld ingezet kan worden voor wederopbouw!

Laten we zondag danken:

  • Voor alles wat er ontstaat en gebeurt.
  • Voor zoveel mensen die hun harten openen en in beweging komen. 
  • Voor zoveel mogelijkheden die er ontstaan om de vluchtelingen te helpen

Het ‘Vluchtelingenhulp comité Hattem’:
Roelanda Beekhuis, Cor van den Berg, Marianne van der Helm, Martin Mulder, Ties Sikkema, Dick Visser, Dirk van der Worp, Ali van der Worp

Contact met het vluchtelingenhulp comité: vluchtelingenhulp@deopenpoorthattem.nl

share