Nieuwsbulletin vluchtelingenhulp 7 | 16-04-2022

Nieuwsbulletin vluchtelingenhulp 7 | 16-04-2022

In dit Bulletin:

 • Resultaat breder comité
 • Dagopvang
 • Interview met vluchtelingen
 • Dankbaarheid en gebed

Resultaat breder comité

Het was al even bezig, maar duidelijk beginnen de resultaten van een breder werken comité duidelijk. Er wordt meer hulp vanuit heel Hattem aangeboden. Er komen uit heel Hattem plekken voor opvang vrij. We werken met meer mensen samen om meer aan te kunnen. De expertise die de afgelopen 2 maanden is opgedaan kunnen we delen met anderen en inzetten voor de vluchtelingen.
Vrijwilligers die willen helpen kunnen zicht rechtstreeks opgeven bij Roelanda Beekhuis: roelanda.beekhuis@deopenpoorthattem.nl

Opvang in Hattem

Regelmatig is er weer een aanvraag voor opvang en wordt er een plaats voor opvang werkelijk in gebruik genomen. Waar het eerst was: ‘Dit is het waar je wordt opgevangen’, kan er nu overlegd worden waar de beste plek is voor dit gezelschap.
In de Bongerd hebben de mensen die in de noodopvang van de Christinahoeve zaten een plek gekregen die langer beschikbaar is. Hiermee is ook de status van die groep aangepast van noodopvang naar langdurige opvang.
Daarmee wordt er ook gezocht naar duurzame oplossingen als het beschikbaar stellen van buddy’s om de weg te leren kennen in Nederland op velerlei gebied, zoals regelingen en wetgeving die voor hen gelden, maar ook voor sport en ontspanning, werk en inkomen.
Hierin kan het vluchtelingen hulpcomité een goede rol vervullen.

Dagopvang

In de dagopvang komen veel vragen en problemen naar boven die de vluchtelingen hebben. De tolken hebben daarin een belangrijke rol om de vragen op de juiste manier te vertalen en de verdiepende vragen van onze kant weer terug te vertalen. Een intensief werk op een gebied waar we vaak geen specialist zijn. Het vluchtelingen hulpcomité beschikt over een lijst met vragen en antwoorden die veel voorkomen en waarin regelmatig wordt gesleuteld om de laatste informatie beschikbaar te hebben.

Interview met vluchtelingen

Onze geïnterviewden zijn gevlucht vanuit Oekraïne. We weten dat er oorlog aan de gang is. Ze zijn weggegaan uit gevaarlijk gebied.

Wat was het moment dat je besloot om werkelijk naar het buitenland te gaan als familie?
Het vallen van de eerste bommen deed ons besluiten om weg te gaan.
Op 7 maart begonnen ze hevig te bombarderen in ons dorp en bovendien waren er gevechten in het gebied waar we wonen. Huizen waren beschadigd en het was moeilijk om te vertrekken.

Was er een georganiseerde evacuatie?
Er was geen georganiseerde algehele evacuatie. We zijn erin geslaagd om zelfstandig te vertrekken. Door zeer gevaarlijk gebied en er was geen vervoer geregeld. Na de nachtelijke beschietingen, toen de avondklok was opgeheven, gingen we te voet naar het busstation. We moesten langs het vliegveld en de turbine-installaties fabriek lopen die onder vuur lagen. Godzijdank zijn we erin geslaagd om te vertrekken, later werd het daar nog erger.

Hoe zijn jullie gereisd, per trein, per bus of eigen vervoer?
We zijn de hele weg met de bus gereisd. Eerst naar Lviv, daarna door naar Warschau waar we door het Rode kruis met de bus naar Nederland zijn gebracht.

Wat kwamen jullie onderweg voor moeilijkheden tegen? 
Onze weg ging door plaatsen die het minst werden aangevallen, dus op een of andere manier kwamen we normaal aan. Geen controles bij de controleposten, omdat er alleen vrouwen en kinderen en huisdieren in de bus zaten.

Hoe kwam je in contact met de mensen die jullie hebben opgehaald?
We waren in het vluchtelingencentrum in Warschau. Van daaruit gingen de Rode Kruis bussen naar andere EU-landen. Vandaaruit zijn we naar Nederland gebracht. Het was niet echt een eigen keuze dat we naar Nederland gingen.

Wanneer wisten jullie dat in Hattem zou komen?
Op een dag hoorden we dat we vanuit de noodopvang naar een langdurige opvang in Hattem konden en twee dagen later zijn we gearriveerd. We hebben nu een mooie plek om zelfstandig te wonen. Het is hier zoveel fijner dan in de noodopvang.

Dankbaarheid en gebed  

Gebed, het machtigste wapen.

Blijf bidden voor:

 • Hen die onzeker zijn over het lot van geliefden in de oorlog
 • De vluchtelingen en hun gevoel van ontheemd zijn
 • Het werk van allen die zich inzetten voor de vluchtelingen
 • Einde aan de oorlog

Laten we danken voor:

 • De samenwerking bij de hulp aan vluchtelingen in Hattem
 • De vele mogelijkheden die er zijn om te helpen
 • De relatieve rust die de vluchtelingen hier mogen vinden

Contact met het vluchtelingenhulp comité: vluchtelingenhulp@deopenpoorthattem.nl

share