Noodhulp overstroming Oekraïne – collecte 18 juni

Noodhulp overstroming Oekraïne - collecte 18 juni

Via een partner van stichting Oekraïne Projecten is er de afgelopen week een hulptransport vertrokken naar de overstroomde gebieden in Oekraïne. 
Ook vanuit de Open Poort willen we graag een bijdrage leveren om volgende transporten mogelijk te maken en daarom vragen uw hulp.  Zondagmorgen 18 juni zal er  collecte worden gehouden.  Met deze opbrengst proberen wij onze naasten te voorzien van alle noodzakelijke spullen die ze zijn kwijtgeraakt.

Alvast hartelijk dank voor uw steun!

share