Paaskaars in de Open Poort

Paaskaars in de Open Poort

In elk christelijk kerkgebouw kun je symbolen vinden. In protestantse kerken vind je bijvoorbeeld een kanselbijbel, avondmaalsstel of doopvont voorin de kerkzaal. Stuk voor stuk symbolen die verwijzen naar belangrijke momenten in ons geloofsleven.

Een symbool dat nog geen plek op ons podium heeft verworven, maar in andere kerken al langer ingeburgerd is (soms al eeuwen!), is de Paaskaars. Als teken van licht verwijst de Paaskaars naar de levende Heer die met Pasen is opgestaan en nog steeds leeft, in de hemel. Traditiegetrouw wordt jaarlijks op Eerste Paasdag een nieuwe Paaskaars ontstoken, als verwijzing naar de opstanding van Christus. Deze kaars wordt vervolgens voor het begin van elke kerkdienst aangestoken, als teken van de opgestane Heer en Zijn aanwezigheid (Mat. 18:20).

Als predikanten zijn we van mening dat deze kaars een waardevolle toevoeging zou zijn voor de kerkzaal van de Open Poort. Na overleg met de aankledingscommissie is besloten om een Paaskaars aan te schaffen, als aanvulling op de symbolen die we blijven gebruiken. Naar verwachting zal deze kaars vanaf Eerste Paasdag 2021 tijdens onze erediensten branden, als teken van de opgestane Heer die leeft. Hij heeft gezegd: “ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.” Deze kaars herinnert ons daaraan, als verwijzing naar de Levende

share