Pasen | De Afgezondene zendt ons uit

Maandag Tweede Paasdag 13 april 2020          Johannes 20:19-23

‘Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit.’ (vs.21)

Het evangelie van Johannes heeft het heel vaak over zenden, uitzenden. Jezus heeft zo vaak gezegd dat de Vader Hem gezonden heeft, dat Hij de Afgezondene van de Vader is.
Alles doet Hij namens zijn Vader, die gezag heeft om uit te zenden. En in Jezus’ trouwe erkenning en uitvoering van dat gezag, kan iedereen in Jezus zijn Vader zien, Vaders gezag. En zo ook Jezus’ gezag. Het goede gezag van Vader en Zoon.

Waarover? Over alles, over de wereld, en over alles wat er in die wereld zich aan Gods gezag onttrekken wil, en daardoor  die wereld van God aantast, kapot maakt, en ziek en dood.
Hoe brengt Jezus de wereld weer onder het goede gezag van Hem en zijn Vader. Door de mensen die Hij, Jezus,  weer zendt, uitzendt, afzendt. Zijn af-gezondenen, apostelen.
Jezus heeft hen drie jaar lang bij zich gehouden, als getuigen van  het goede gezag van Jezus, de gezondene van de Vader.  Nu gaat Jezus naar zijn Vader en geeft de Geest  -van Hem en de Vader – aan deze apostelen zodat tegen de hele wereld kunnen getuigen: deze wereld is niet van ons en niet van jullie, maar van God!
Dat is een aanval op alle pretenties van mensen, volken, overal. Maar een wonderlijk goede aanval.  Een aanval met het aanbod van vergeving. Een aanval van Jezus met de littekenen van zijn kruisiging. Om mensen te verzoenen met God, en te leren hoe goed het is te leven met Hem, die werkelijk het gezag over de wereld heeft.
Als we blijven denken vanuit eigen gezag, lopen we vast. Als we Gods vergevend en vernieuwend gezag aanvaarden,  merken we dat we weer terecht komen. Onder de echte Heer van de wereld, begint de hele  maatschappij weer goed te worden, rechtvaardig, helder.
Geen mens, geen beweging krijgt dat klaar. Maar Jezus wel. Het is daarmee dat Hij nu bezig is.

Dan wordt erkend de grootheid van de HEER. De hele aarde keert dan tot Hem weer. En alle volken knielen voor Hem neer met eerbewijzen. Zij zullen God als Heer de volken prijzen. Gods koninkrijk zal dn in glans verschijnen. Uit alle volken brengen Hem de zijnen hun huldeblijk (Psalm 22:13)

 

Deze overdenking is geschreven door Jouk Kruidhof en is de laatste in een reeks van overdenkingen in de Stille Week en na Pasen. 

share