Pasen | De Heer is waarlijk opgestaan !

Zondag Eerste Paasdag 12 april 2020            Johannes 20:1-18

‘Maria!…Houd me niet vast’, zei Jezus  (vs.16,17)

Het was nog vroeg, toen Maria Magdalena bij het graf van Jezus kwam. Maar Jezus was al opgestaan. Om verder te gaan.
Hoe is Jezus opgestaan? Dat staat er niet. Het is een groot wonder. Van dood weer levend.
Hij, dezelfde als voor zijn sterven. Maria herkent zijn stem meteen. Toch is Hij anders nu. Hij heeft de oorzaak en ondergrond van de dood gedragen,  aan het kruis. Daarom kon Hij  het sterven aan, het graf als koning ingaan,  en uitgaan. En overwinnend verder gaan.
Dat dat echt waar is, ontdekt ieder die Hem op zich af laat komen.
Maria hoopte, dat Jezus nu bij hen zou blijven. Zijn sterven was zo vreselijk geweest. Dat nu vergeten! Nu bij ons blijven! Wij houden zoveel van U, wij willen U vasthouden.
Maar Jezus zegt: ‘houd me niet vast, Maria!’ Ik ga verder….
Neemt Jezus afstand? Helemaal niet! Hij was de eerste die weer contact maakte. Met heel zijn hart sprak Hij haar aan: ‘Maria’!
Jezus neemt geen afstand, maar neemt haar mee!
Maria, houd Mij niet vast, Ik houd jou vast. Mijn sterven was geen afscheid, maar was voor jou. In die lijn ben Ik opgestaan, voor jou. En nu ga Ik  naar mijn Vader, en Ik neem jou méé, Maria. Samen met veel anderen..
Maria, ga naar mijn leerlingen dat ze het de wereld vertellen.

Dat Jezus gestorven is, en opgestaan, en naar de Vader gegaan om de Heilige Geest uit te storten op Gods wereld, om  mensen terug te roepen zodat ze zich omkeren en achter koning Jezus aangaan, met Hem mee gaan, met Hem mee denken en voelen en kiezen. Met Hem leven,  echt leven, op Gods wereld.

Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan.
Een leven door zijn dood bereid.
Een leven, echt, in eeuwigheid. (Gereformeerd Kerkboek gezang 95).

 

Deze overdenking is geschreven door Jouk Kruidhof.

share