Passion 2023 | In onze plaats

Passion 2023 | In onze plaats

Donderdagavond, 6 april, vond de eerste Passion te Hattem plaats in De Open Poort. De indrukwekkende viering was voorbereid door jongeren uit de verschillende kerken en bij de uitvoering voor & achter de schermen waren zo’n 30 jongeren betrokken.

Wat heeft Jezus met ons leven & lijden te maken? Het antwoord dat in verschillende scenes, liederen ~& kort overdenkingen duidelijk werd, was: Jezus heeft alles met ons leven & lijden te maken. Hij heeft het gedragen in onze plaats & Hij zal ons nu door dit leven & lijden heen dragen!

De bemoedigende boodschap werd heel mooi vertolkt in een prachtig lied van Leeland, ‘You’re not done’.
Leeland maakte meer mooie liederen. Het is echt mooi om eerst ‘You’re not done’ te luisteren en daarna ‘Yahweh’
Ze gaan beiden over de adem .. over onze broze adem en dan over de krachtige & scheppende adem van God!
Beide liederen vind je hieronder, met vertaling.

Namens de voorbereidingscommissie,
Durk de Boer en Team Young

 

 

share