Peiling nieuwe naam NGK/GKV Hattem

Peiling nieuwe naam NGK/GKV Hattem

We vroegen u welke naam u het beste vindt passen bij de te fuseren kerken (gkv en ngk) Ook is dit gevraagd aan de leden van de Gasthuiskerk en de Ontmoetingskerk. Hieronder staat de uitkomst.

We hebben het resultaat doorgestuurd naar de landelijke regiecommissie. We danken u hartelijk voor uw bijdrage.

De Open Poort (GKV)
71x Nederlandse Gereformeerde Kerken
73x Verenigde Gereformeerde Kerken
39x Gemeenschap van Gereformeerde Kerken
26x Evangelische Gereformeerde Kerken
25x Blanco
2x Ongeldig (meerdere aangekruist) (andere namen)
9x Gereformeerde Kerken (in NL)
1x VNGK
1x PKN
1x Hattemse Gereformeerde Kerken
1x opmerking ‘vind geen enkele naam passend’

In totaal 249 “stemmers”

Ontmoetingskerk (NGK)
18x Nederlandse Gereformeerde Kerken
34x Verenigde Gereformeerde Kerken
20x Gemeenschap van Gereformeerde Kerken
13x Evangelische Gereformeerde Kerken
3x Blanco 1x Ongeldig (andere namen)
1x Herenigde Gereformeerde Kerken
1x Kerk van Christus
1x Verenigde Christen Kerken
1x Nederlandse Kerken/Verenigde Kerken/ Gemeenschap van Kerken/Evangelische Kerken/Ontmoetinghuis/ Godshuis

In totaal 91 “stemmers”

Gasthuiskerk (GKV)
57x Nederlands Gereformeerde kerken
39x Verenigde Gereformeerde kerken
18x Gemeenschap van Gereformeerde kerken
8x Evangelische Gereformeerde kerken
26x Blanco
4x ongeldig (andere namen)
1x Katholiek Gereformeerd
1x Gereformeerde kerk
2x laten zoals het is

In totaal 156 “stemmers”

share