Plaatselijke Regeling De Open Poort

Plaatselijke Regeling De Open Poort

Op 15 april 2023 heeft de synode besloten om definitief in te stemmen met de fusie tussen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) en de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK). Daardoor zal De Open Poort per 1 mei 2023 deel uitmaken van het nieuwe kerkverband: de Nederlandse Gereformeerde Kerken (NGK). In de laatste Poortwachter (april 2023) heeft u daar meer over kunnen lezen.

In aanvulling op het bericht dat in De Poortwachter is verschenen kunnen we nu ook de tekst van de Plaatselijke regeling (PDF) met u delen. Met ‘plaatselijk’ wordt in dit geval de eigen kerkelijke gemeente bedoeld. Deze regeling is dus alleen van toepassing op De Open Poort.

Vanaf 1 mei a.s. (datum van de fusie) geldt namelijk een nieuwe kerkorde (PDF). In de nieuwe kerkorde zijn minder zaken landelijk geregeld, waardoor een aantal zaken plaatselijk vastgelegd moet worden. In de Plaatselijke Regeling wordt daarom onze bestuursstructuur omschreven en wordt er o.a. verwezen naar andere belangrijke regelingen die binnen De Open Poort van toepassing zijn.

De Plaatselijke Regeling gaat in per 1 mei 2023, tegelijk met de nieuwe kerkorde. Mocht u willen reageren of vragen hebben over de inhoud van deze regeling? Neem dan a.u.b. contact op met onze scriba (scriba@deopenpoorthattem.nl).

De Bestuursraad

 

share